Меню

Одобрени са 153 проекта за предприятия по подмярка 4.2 от ПРСР 2014-2020 (СПИСЪК)

20.09.2019 г.
21762
Държавен фонд „Земеделие“ одобри 153 проекта за преработка по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г.

От Фонда уточняват, че в рамките на процедурата чрез ИСУН бяха подадени общо 593 проектни предложения, с обща стойност на заявената субсидия от над 363 млн. евро. За тях беше извършена предварителна оценка, тъй като размерът на заявената субсидия надвишава бюджета, определен в условията за кандидатстване.

За обработка на административно съответствие и допустимост, и техническата и финансова оценка бяха разпределени 175 проекта. От тях одобрени за финансиране са 153 проекта, оценени с 75 т. включително на обща стойност 95 млн. евро.

ДФЗ – РА започва изпращането на писма за подписване на договори с одобрените за финансиране проекти по процедура № BG06RDNP001-4.001.


 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Списък на одобрените проекти по подмярка 4.2. „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти 4 KB (pdf) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


  мярка за преработка ПРСР
  17.09.2019 г.
  9255
  Увеличава се бюджетът за преработка на агропродукти по мярка 4.2 на ПРСР
  С близо 75 млн. лв се увеличава бюджетът по мярка 4.2 „Инвестиции в преработка/маркетинг на селскостопански продукти от Програма за развитие на селските райони ( ПРСР ) 2014-2020 г. Заповедта на...
  Виж повече
  праскови преработка
  01.08.2019 г.
  7272
  Антоанета Божинова: Възвръщаме добрия тон между фермери и преработватели!
  “Радвам се, че след доста години на нападки - както от едната, така и от другата страна, в последната година и половина има желание и от двете страни (фермери и преработватели - бел.авт.) да започнем да...
  Виж повече