Меню

Обновяват училището в село Радиево с финансиране по програма 'Красива България'

22.02.2022 г.
1383
Община Димитровград спечели проект по "Красива България" за Основно обновяване на ОУ „Христо Смирненски“, село Радиево. Общия бюджет на планираните дейности е за 316 188 лв.  Проектът е продължение на поетите ангажименти от страна на кмета Иво Димов за инвестиции в малките населени места. Димитровград е една от 47 общини в страната с одобрени проекти. Общо за финансиране са подадени 86 проектни предложения от общини и държавни институции. Проекта на община Димитровград се финансира по мярка М02 „Подобряване на социалната инфраструктура“. Общата стойност на одобрените проектни предложения е 12 625 074 лв. /с ДДС/

51 проектни предложения за подобряване на обществената среда и социална инфраструктура са одобрени за финансиране през 2022 г. по Проект „Красива България” на Министерство на труда и социалната политика. От тях 47 са на общини, а останалите 4 са на БНР, БНТ, Държавна агенция „Архиви” и Технически университет Габрово. С реализирането им ще се обновят и ремонтират 9 училища, 6 детски градини, 2 детски ясли, 14 административни сгради, 3 болници, поликлиники и здравен център, 4 сгради на социални услуги,  спортни обекти, културни домове и читалища. 
 
Общата стойност на одобрените проекти е 12,6 млн. лв., от тях 5 млн. лв. са осигурени по Проект „Красива България”. Останалата част е съфинансиране от бенефициентите. 
 
Очаква се при изпълнението на одобрените проектни предложения да бъдат наети най-малко 625 човека, от които най-малко 235 са регистрирани в бюрата по труда безработни. В рамките на Проект „Красива България” ще бъдат проведени и 18 квалификационни курса, които ще спомогнат за обучението и за успешната реализация на пазара на труда на над 200 безработни.
 

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете