Меню

Обнародвано в ДВ: Земеделците ще се осигуряват на минимум 420 лв. през 2020 г.

Държавен вестник обнародва Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2020 г. С решение на Народното събрание за 2020 година са определени минимален месечен размер на осигурителния доход през календарната година по основни икономически дейности и квалификационни групи професии (приложение № 1).

Минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица ще бъде 610 лв.

Минималният месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители става 420 лв.

Максималният месечен размер на осигурителния доход е 3000 лв.

Със Закона се определя и минималният размер на пенсията за осигурителен стаж и възраст, като се предвижда от 1 януари до 30 юни тя да бъде в размер на 219,43 лв., а от 1 юли до 31 декември – 250 лв.

Определя се дневен минимален размер на обезщетението за безработица за 2020 г. – 9,00 лв., и дневен максимален размер на обезщетението за безработица за 2020 г. – 74,29 лв.

Паричното обезщетение за отглеждане на дете до 2-годишна възраст по чл. 53 от Кодекса за социално осигуряване за 2020 г. остава непроменено - 380 лв.

Размерът на еднократната помощ по чл. 13г от Кодекса за социално осигуряване при смърт на осигурено лице за 2020 г. е 540 лв.

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg
 

  осигуровки ЗП
  04.12.2019 г.
  11459
  Окончателно: Минималният осигурителен праг за земеделците ще е 420 лв. през 2020 г.
  Народното събрание прие на второ четене бюджета на Държавното обществено осигуряване (ДОО) за 2020 г. Депутатите определиха размерите на месечния осигурителен доход за 2020 г. - минималният осигурителен...
  Виж повече
  осигуровки земеделие
  31.10.2019 г.
  116501
  Бюджет 2020 предвижда минималният осигурителен доход за земеделците да скочи на 610 лв.
  Увеличение на минималния осигурителен доход за регистрираните земеделски стопани и тютюнопроизводители от 400 лв. на 610 лв. от началото на следващата година, предвижда законопроектът за държавния бюджет на...
  Виж повече