Търсене

НССЗ консултира малки земеделски стопани по телефон и електронна поща

17.03.2020 г.
9494
Национална служба за съвети в земеделието няма да прекратява предоставянето на своите услуги заради извънредното положение във връзка с COVID 19. От Службата препоръчват за връзка с експертите на НССЗ да се използва телефон или електронна поща, за получаване на необходимата информация и консултации.

Заявления за получаване на консултантски пакети по подмярка 2.1.2 "Консултантски услуги за малки земеделски стопанства", в т.ч за безплатно изготвяне на бизнес план по подмярка 6.3 ще бъдат приемани и по електронен път  за улеснение на земеделските стопани, които желаят да ползват услугите на НССЗ, съобщават от там. 

Както Агро Клуб писа Националната служба за съвети в земеделието изготвя безплатно бизнес планове за кандидатстване на земеделските стопани по мярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020 г.

Кандидатите, които отговарят на изискванията за допустимост по подмярка 6.3., могат да се възползват от услугата на НССЗ след подаване на заявление към Службата за получаване на консултантски пакет ТП 5.1. от подмярка 2.1.2 Консултантски услуги за малки земеделски стопанства от ПРСР 2014-2020.

Съгласно заповед на изпълнителния директор на НССЗ, заявления за предоставяне на консултантски пакет могат да се подават  от 09 март 2020 до 11 май 2020 (вкл.).

Приемът по подмярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства" тази година има за цел да подкрепи проекти от сектор „Животновъдство“, чието изпълнение ще допринесе за повишаване на  на биосигурността, икономическо развитие и укрепване на малките земеделски стопанства от сектора.
 
Освен проекти в сектор „Животновъдство“ (овце, кози, свине и птици), приоритет ще получат и проекти:
 
⇒ на земеделски стопани, чиито животни са били унищожени в следствие на заболяване от Африканска чума по свинете, Чума по дребните преживни животни и Инфлуенца (грип) по птиците;
⇒ на земеделски стопанства в райони с установено огнище на заболявания;
⇒ на земеделски стопанства в планински район;
⇒ на земеделски стопани с образование в областта на ветеринарната медицина и животновъдството
 
Експертите на НССЗ имат готовност, освен изготвяне на проектното предложение да съдействат и при електронното подаване на проектните предложения през  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове (ИСУН 2020).
 
Село припомня, че за приема през 2020 г. е направена промяна в критериите за допустимост на кандидатите по подмярка 6.3 с цел облекчаване на земеделски стопани при кандидатстване, а именно - отпада изискването за доказване на минимум 33% доход от земеделска дейност към момента на кандидатстване.

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg

 • мярка 6.3 ПРСР
  10.03.2020 г.
  10318
  НССЗ прави безплатно проекти по мярка 6.3 за малки стопанства на ПРСР 2014-2020
  Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ) изготвя безплатно бизнес планове за кандидатстване на земеделските стопани по мярка 6.3 "Стартова помощ за развитие на малки стопанства" от ПРСР 2014-2020...
  Виж повече
 • мярка 6.3 ПРСР
  13.02.2020 г.
  10939
  До края на февруари започва прием по мярка 6.3 за малки стопанства по ПРСР
  До края на месец февруари ще бъде обявен прием по подмярка 6.3 „Стартова помощ за развитието на малки стопанства “ от Програмата за развитие на селските райони, каза пред земеделски стопани в Сливен Елена...
  Виж повече