Търсене

НССЗ изготвя безплатно проекти за агробизнес инвестиции на малки стопанства

06.08.2020 г.
1175
Националната служба за съвети в земеделието - НССЗ изготвя безплатно бизнес планове за земеделски стопани, по подмярка  4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематична подпрограма за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г.. Приемът на проекти по мярката беше отворен в средата на юли и продължава до 18 септември 2020 година. По подмярка 4.1.2. ще се подпомагат проекти, които водят до подобряване на цялостната дейност на земеделското стопанство чрез изпълнението на някои от следните действия: ► модернизиране или увеличаване на наличните производствени материални и/или нематериални активи; ► подобряване на предпазарната подготовка или съхранение на продукцията; създаване и/или презасаждане на трайни насаждения, десертни лозя, медоносни дървесни видове за производство на мед; ► повишаване на енергийната...

Прочетете цялата новина в АгроКлуб - Агро новини, видео и коментари

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете