Търсене

НСИ: Средната работна заплата в агросектора  спада спрямо 2019 г.

14.08.2020 г.
4394

Спад в средната брутна работна заплата в селскостопанския сектор отчита Националният статистически институт през второто тримесечие на 2020 г. спрямо същия период на миналата година. Наетите лица в „Селско, горско и рибно стопанство“ са сред най-нископлатените - със средна работна заплата 973 лева, при 985 лева в периода април - юни 2019 г. 

По отношение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение в агросектора, Националната статистика отчита 5% увеличение през периода, спрямо първите три месеца на годината, което се дължи на сезонния характер на заетостта в сектора. 

По предварителни данни на Националния статистически институт наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на юни 2020 г. намаляват с 23.5 хил., или с 1.0%, спрямо края на март 2020 г., като достигат 2.24 милиона. Спрямо края на първото тримесечие на 2020 г. най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности „Култура, спорт и развлечения“ - с 4.5%, „Преработваща промишленост“ - с 3.5%, и „Добивна промишленост“ - с 2.9%. Най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в дейностите със сезонен характер: „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 8.4%, и „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 5.0%.

© 2020 Село - Selo.bg