Меню

НСИ потвърди данните на АБС: Общо над 95 465 души се преместили на село през последната година (ВИДЕО)

14.04.2021 г.
2537
От началото на пандемията от коронавирус през Март 2020-а година, много хора решиха да променят своя начин на живот и се преместиха на село. Covid19 ускори и процесите по отлагане за много граждани, като ги накара ускорено да търсят къщи на село, където да започнат нов етап в живота си.

Още през Септмеври 2020, от Асоциация на българските села посочиха, че интересът към преместване на село е огромен и менторската програма на АБС за безвъзмездна помощ за преместване от град в село или от чужбина - директно на село е много активна и успешна.

По официални данни на Националния статистически институт (НСИ), през 2020 г. в преселванията между населените места в страната са участвали 197 242 лица. От всички, които са променили своето обичайно местоживеене вътре в страната, 49.2% са мъже и 50.8% - жени. По отношение на възрастовата структура с най-голям относителен дял сред преселващите се са лицата във възрастовата група 40 - 59 години (29.6%), следвани от лицата на възраст 20 - 39 години - 28.1%. Най-голямо териториално движение има по направлението „град - село“ (48.4%), следва направлението „град - град“ (29.9%) и „село - град“ (15.3%). Значително по-малък по брой и относителен дял е миграционният поток по направлението „село - село“ - 6.4% от мигриралите лица.

Най-голям брой от преселващите се в страната са избрали за ново местоживеене област Пловдив - 21 320. Областите с най-големи относителни дялове в миграционния поток към област Пловдив са София (столица) - 7.7%, Пазарджик - 4.0% и Смолян - 3.7%.

През 2020 г. 37 364 лица са променили своето обичайно местоживеене от чужбина в България. Относителният дял на мъжете е 52.0%, а на жените - 48.0%. 

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете