Меню

Нови субсидии за дигитализация в селата и зелени мерки се предвиждат в следващите 2 години

03.12.2020 г.
4649
В края на ноември Съветът на министрите на земеделие на ЕС сключи неофициална сделка с Европейския парламент за начина, по който ще се удължат настоящите правила за прилагане на ОСП в преходния период до края на 2022 г. Това неофициално споразумение е продължение на първоначално предложеното през юни т.г. и фиксира точното как да бъдат разпределени допълнителните 8,07 милиарда евро от Европейския инструмент за възстановяване за европейските фермери, съобщиха от министерството на земеделието.

Според тази неформална сделка средствата за възстановяване през следващите две години ще бъдат разпределени по следния начин. Тридесет процента от 8,07 милиарда евро ще бъдат на разположение през 2021 г., останалите 70% през 2022 г. Възлага се на държавите членки да осигурят около една трета от общия бюджет (37% ) за зелени мерки и мерки за хуманно отношение към животните.

Повече от половината от общия бюджет (55%) се предвидени за мерки за социална и цифрова трансформация. Преговарящите очакват, че тези мерки ще спомогнат за ускоряване на прехода към практики като прецизно и интелигентно земеделие, ще подобрят достъпа до висококачествени информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в селските райони и ще укрепят местните пазари.

Преговарящите се договориха също да удължат с шест месеца прилагането на извънредната временна помощ за земеделските стопани и малките и средни предприятия (МСП), засегнати от кризата с COVID 19.

Договореният текст все още трябва да бъде одобрен от Специалната комитет по селско стопанство на Съвета и след това ще бъде внесен за окончателно приемане от Съвета и Европейския парламент възможно най-скоро.

По отношение на срока за извършване на нотификациите за директни плащания за 2021 г. повечето държави членки изразиха предпочитания за февруари. Точната дата ще се определи в триалога, който не е приключил.

На 25 ноември 2020 г. се проведе видеоконферентно заседание на Работната група по хоризонтални въпроси (Реформа на ОСП), в което взеха участие представили на всички държави членки и Европейската комисия. Основна тема на дискусия беше Зелената архитектура в ОСП и в частност бъдещите еко-схеми. Обсъдени бяха двата метода, които дава проекта на Регламент за Стратегическите планове за формиране на единичното плащане в еко-схемите като надбавка към базовото плащане, което да създаде стимул за земеделските стопани за участие в доброволните еко-схеми. И второ - като стойност, равняваща се на направените разходи или пропуснатите ползи за прилагането на съответната практика, което да компенсира земеделските стопани. При еко-схеми, насочени към определен тип земеползване, е възможно прилагането единствено на компенсаторна стойност на ставката. За да се приложи метода на добавка към основното плащане, изискванията в еко-схемата трябва да са насочени към всички типове земеползване, да не се прави диференциация между отглежданите култури и нивото на единичното плащане да е еднакво за участващите в схемата без диференциация според вида на площта. / Sinor.bg

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете