Търсене

Нови срокове за сертификати по мярка Биологично земеделие на ПРСР

11.09.2019 г.
102
Удължава се срокът за издаване и предоставяне на сертификати за биологично производство. Изменението е записано в проект на Наредба № 4 за прилагане на мярка 11 Биологично земеделие от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. С предлаганите изменения се предвижда да бъдат променени сроковете относно сертификатите или писмените доказателства, удостоверяващи произведена биологична продукция - за издаване на писмените доказателства срокът да бъде удължен до 30 октомври, а срокът за представянето на документите – до 30 ноември. Какво налага промените? В настоящата Наредба е заложено най-късно до 30 септември на петата година от поетия по мярка 11 ангажимент, бенефициентите да имат издаден сертификат или писмено доказателство, което да удостоверява състоянието на парцелите и произведената продукция от...

Прочетете цялата новина в АгроКлуб - Агро новини, видео и коментари

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете