Меню

Нови срокове за сертификати по мярка Биологично земеделие на ПРСР

11.09.2019 г.
4652

Удължава се срокът за издаване и предоставяне на сертификати за биологично производство. Изменението е записано в проект на Наредба № 4 за прилагане на мярка 11 Биологично земеделие от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 - 2020 г. С предлаганите изменения се предвижда да бъдат променени сроковете относно сертификатите или писмените доказателства, удостоверяващи произведена биологична продукция - за издаване на писмените доказателства срокът да бъде удължен до 30 октомври, а срокът за представянето на документите – до 30 ноември.

Какво налага промените?
В настоящата Наредба е заложено най-късно до 30 септември на петата година от поетия по мярка 11 ангажимент, бенефициентите да имат издаден сертификат или писмено доказателство, което да удостоверява състоянието на парцелите и произведената продукция от земеделската култура, формираща размера на подпомагане, в годината на издаването им и се предоставят за всеки от подпомаганите парцели, за които е поет ангажимент, преминали периода на преход към биологично производство. В чл. 39 е указано, че кандидатите за подпомагане по мярка 11 "Биологично земеделие" прилагат копие на документ съгласно чл. 33 поне веднъж от поемане на задължението, най-късно до 30 октомври на петата година от поемане на същото.

Предтсвители на 13 контролиращи биологичното производство лица са изпратили писмо до министъра на земеделието, храните и горите, в което информират, че биологичните производители в системата на контрол отглеждат редица култури, които плододават по-късно и съответно реколтата от тях се прибира най-рано през септември месец и поради тази причина не е възможно контролиращото лице да издаде сертификат или писмено доказателство за съответствие на произведена биологична продукция в необходимия срок. Това би довело до данни за нулева продукция от тези парцели за съответната култура и възстановяване на 100% от изплатената финансова помощ на земеделските стопани.

В доклада на зам.-министър д-р Лозана Василева се посочва, че с промяната в Наредба № 4 от 2015 г. се цели да се избегнат административни пречки за земеделските стопани, подпомагани по мярка 11 да изпълнят изискванията за предоставяне на писмени доказателства за съответствие с биологичното производство.

Проектът на Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 4 от 2015 г., както и докладът към него са публикувани за обществено обсъждане до 19 септември 2019 г. в Портала за обществени консултации.

© 2019 Агро Клуб - Selo.bg

 

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

проект на Наредба № 4 за прилагане на мярка 11 Биологично земеделие 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
проект на Доклад (мотиви) 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


  регистър биопроизводители
  19.08.2019 г.
  4175
  От днес започва задължително вписване на цялата търговия с биопродукти
  От днес 19-и Август 2019 започва задължително вписване на цялото производство и търговия с биопродукти.  От МЗХ съобщиха за пускането в действие на новосъздадения електронен регистър за операторите и...
  Виж повече