Меню

Нови изисквания към пасищата влязоха в сила с Наредба 44 (ВИДЕО)

22.01.2020 г.
17496 1
Нови ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към пасищата влязоха в сила с обнародваната преди дни Наредба  № 44 от 2006 г.. “За първи път в Наредбата позиционираме изисквания, свързани с пасищното отглеждане на животните, каза пред Село директорът на дирекция Животновъдство в Земеделското министерство Силвия Василева. Тя разясни кои са основните изисквания,  към които стопаните трябва да приведат пасищата си:

“Основните изисквания за пасищата са разделени на две групи в зависимост от това дали става въпрос за целогодишно отглеждане на животните на пасище или за т.нар. сезонни пасища. Общо изискване за двата вида пасища е те да са оградени и да има обособено място - т.нар. прокар, в който ветеринарните специалисти могат да извършват мероприятия, с цел да се гарантира здравословното състояние на животните. Естествено, трябва да се осигурява допълнително вода и храна, защото пашата може да не е достатъчна. Целта е да отглеждаме животните хуманно”, посочи Силвия Василева. Какво конкретно е записано в наредбата по отношение на пасищата:

Животновъдните обекти - пасища, където се отглеждат целогодишно пасищно едри и/или дребни преживни животни и/или еднокопитни животни, трябва да отговарят на следните изисквания:

1. разполагат с ограждение, осигуряващо безопасност на обекта, което не позволява достъп и свободно преминаване от хора и животни;
2. разполагат с площ от поне два декара за една животинска единица;
3. имат осигурен постоянен достъп до вода и храна;
4. имат навес с минимум две съседни стени, който осигурява защита от неблагоприятни атмосферни влияния и други вредни въздействия върху здравословното състояние на всички животни;
5. разполагат с обособено място или съоръжение, което дава възможност за бързо залавяне и фиксиране на животните при извършване на ветеринарномедицински или зоотехнически манипулации;
6. имат поставена информационна табела на входа, съдържаща данни за идентификацията на обекта.

За животновъдните обекти - пасища, в които за периода от 15 ноември до 15 март не се отглеждат животните, няма да се прилагат изискванията за ограждение, навес и информационна табела.

За животновъдните обекти - пасища в защитени територии, по смисъла на Закона за защитените територии, се прилага само изискванията за  постоянен достъп до вода и храна и обособено място или съоръжение за ветеринарни манипулации.

Животновъдните обекти ще имат срок от 6 месеца след влизане на сила в Наредбата, за да  приведат пасищата си в съответствие с новите изисквания. А Българската агенция по безопасност на храните е отговорната институция, която ще контролира стопаните. 


София Белчева, © 2020 Агро Клуб - Selo.bg


 

  прасета
  17.10.2019 г.
  117455
  Въвеждат нови мерки за по-висока биосигурност в животновъдните обекти
  Нови мерки за по-висока биосигурност в животновъдните обекти предвиждат изменения в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти. Тя е публикувана на сайта на...
  Виж повече
  пасища
  17.10.2019 г.
  122136
  Въвеждат нови изисквания към пасищата с промени в Наредба 44
  С промени в Наредба № 44 от 2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания към животновъдните обекти се въвеждат нови ветеринарномедицински и зоохигиенни изисквания към животновъдните обекти - пасища. Това...
  Виж повече