Търсене

Нови извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския бизнес

09.07.2020 г.
8385
Европейската комисия прие допълнителен пакет от извънредни мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор след кризата с коронавируса и последиците от нея за сектора. Лозаро-винарският сектор е сред най-силно засегнатите хранително-вкусови сектори поради бързите промени в търсенето и затварянето на ресторанти и барове в ЕС, което не бе компенсирано от консумация в домашни условия.

Сред тези нови мерки са временното разрешение операторите да организират самостоятелно пазарни мерки, увеличаването на участието на Европейския съюз в националните програми за подпомагане на лозаро-винарския сектор и въвеждането на авансови плащания за дестилация и съхранение в период на криза.

Европейският комисар по въпросите на селското стопанство и развитието на селските райони Януш Войчеховски заяви: „Лозаро-винарският сектор е сред секторите, които са най-силно засегнати от кризата, предизвикана от коронавируса и свързаните с нея ограничителни мерки, предприети в целия ЕС. Първият пакет от специфични за пазара мерки, приет от Комисията, вече оказа значителна подкрепа. Въпреки това несигурността, свързана с мащаба на кризата на равнището на ЕС и на световно равнище, и внимателното наблюдение на пазара ни накара да предложим нов пакет от мерки за лозаро-винарския сектор. Уверен съм, че тези мерки ще дадат в кратки срокове конкретни резултати за лозаро-винарския сектор на ЕС и скоро ще осигурят стабилност.“

Извънредните мерки включват:

Временна дерогация от правилата на Европейския съюз в областта на конкуренцията: Съгласно член 222 от Регламента относно общата организация на пазарите в ситуации на сериозно пазарно неравновесие Комисията може да приема временни дерогации от някои правила на ЕС в областта на конкуренцията. В този случай Комисията прие такава дерогация за лозаро-винарския сектор, която позволява на операторите да организират самостоятелно и да прилагат пазарни мерки за стабилизиране на съответния сектор и във връзка с функционирането на вътрешния пазар за максимален период от 6 месеца. Например те ще могат да планират съвместни дейности за популяризиране, да организират съхранението от частни оператори и да планират производството съвместно.

Увеличаване на участието на Европейския съюз: Участието на Европейския съюз във всички мерки по националните програми за подпомагане ще се увеличи с 10 % и ще достигне 70 %. При предходната извънредна мярка участието вече беше увеличено от 50 % на 60 %. Това ще представлява финансово облекчение за бенефициерите.

Авансови плащания за дестилация и съхранение в период на криза: Комисията ще позволи на държавите членки да предоставят авансови плащания на операторите за текущи операции по дестилация и съхранение в период на криза. Тези авансови плащания могат да покрият до 100 % от разходите и ще позволят на държавите членки да използват в пълна степен своите национални програми за подпомагане за тази година.

Освен мерките в подкрепа на лозаро-винарския сектор, секторът на плодовете и зеленчуците също ще се възползва от увеличаване на участието на ЕС (от 50 % на 70 %) в програмите, управлявани от организации на производители. Това ще осигури по-голяма гъвкавост на организациите на производители при изпълнението на техните програми.

Тези мерки допълват приетия неотдавна пакет от мерки в подкрепа на лозаро-винарския сектор, който осигури гъвкав подход при изпълнението на програмите за подпомагане на пазара. Това включваше например по-гъвкави инструменти за контрол на производствения потенциал, т. нар. инструмент за събиране на реколтата на зелено, както и възможността за включване на временни нови мерки, като откриването на дестилация на вино в случай на криза или помощ за съхранение на вино в период на криза.

Освен това неотдавна Комисията стартира две покани за представяне на предложения за програми за популяризиране, които имат за цел да подкрепят най-силно засегнатите от кризата сектори, включително лозаро-винарския сектор. Двете покани ще бъдат отворени до 27 август 2020 г. 

източник: Европейска комисия

 • вино
  02.06.2020 г.
  8353
  Мярката Кризисно съхранение на вино ще се прилага през финансовата 2020 г.
  Мярката „Кризисно съхранение на вино“ ще подпомага производители в лозаро-винарския сектор през финансовата 2020 г., съобщават от Земеделското министерство. В момента тече общественото обсъждане на проекта...
  Виж повече
 • агро стоки
  21.04.2020 г.
  8887
  ЕК очаква голяма промяна в потреблението на агро стоки, заради пандемията от COVID 19
  Пандемията от коронавирус предизвика безпрецедентни предизвикателства за агро-хранителния сектор на ЕС. Секторът вече започна да реагира и да се приспособява към новите обстоятелства, включително...
  Виж повече
 • Винария 2020
  19.02.2020 г.
  9028
  Красимир Коев: Коронавирусът ни попречи да удвоим износа на вино за Китай!
  Коронавирусът попречи тази година на България да удвои количествата на изнесено вино за Китай. Това каза по време на Винария изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по лозата и виното (ИАЛВ) инж....
  Виж повече