Меню

Новият агрокомисар обеща да насърчава биологичното земеделие

16.12.2019 г.
6005
Еврокомисарят по земеделие и развитие на селските райони Януш Войчеховски подчерта насърчаването на биологичното земеделие като ключова цел за новата Европейска комисия. По време на конференция за перспективите пред агросектора постави основен акцент върху поддържането на биологични практики, като каза, че иска да се намали интензивното земеделие, включително и да намалее интензивната употреба на пестициди и торове. По думите му това включва създаването на подходящ екшън план за действие, който ще бъде приложен в рамките на следващата година, пише Euractiv. 

По думите на еврокомисар Войчеховски тези действия ще допринесат за прилагането на стратегията от Фермата до трапезата (Farm to Fork), като се разгледа как биологичното производство може да помогне на селскостопанския и хранително-вкусовия сектор да подобри своята устойчивост по цялата верига на предлагане на хранителни продукти.

Според Януш Войчеховски в ЕС има повече от 12 милиона хектара биологично производство в 200 000 стопанства, но производството и усвояването на биологични храни се различават значително в отделните държави-членки, като темповете на потребление на биологична продукция варират между 10% и 0,5% в целия ЕС.

Еврокомисарят подчерта, че в момента биологичните храни са трудно достъпни за много потребители заради високата им цена, а решението на този проблем се крие във втория стълб на ОСП, който според Войчеховски трябва да има „инструмент за интервенция за подпомагане на биологичното земеделие“, който включва не само земеделските стопани, но също така се отнася и до потребителите и промотирането на биологична храна.

София Белчева, © 2019 Село - Selo.BG


 

  органично земеделие
  14.12.2019 г.
  26198
  Как се прави органично земеделие на 1500 метра в планината! (ИНТЕРВЮ)
  Екологичните механизми, които земеделието може да използва под формата на кредит от Природата вече са изчерпани. Нужна е осъзната промяна към производство на чиста храна и към възстановяване на вече...
  Виж повече
  био производство
  05.04.2019 г.
  4347
  Биопроизводството в България пада, докато в ЕС расте
  Биопроизводството в България пада, докато в ЕС расте на база повишено търсене на био храни. Това сочат официални данни на Европейската комисия. Причината за спада у нас съчетава комплексни фактори - от...
  Виж повече