Меню

Новите поправки в Закона за земята: Как ще променят те аграрния сектор?

При значителна обществена активност, промените в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) успешно преминаха през първото си четене. Тези изменения, които бяха обект на месеци на обсъждания между браншови организации в Консултативния съвет по поземлени отношения при Министерството на земеделието и храните, получиха единодушна подкрепа от депутатите в Комисията по земеделието, храните и горите на 49-я парламент, като всички 14 гласа бяха "за". Целта на тези поправки е да се осигури предимствено отдаване под наем на земи от държавния фонд на малки животновъди, градинари и овощари, както и да се гарантира разпределението на държавни и общински ливади, пасища и мери, отдавани за ползване предимно на стопани с животни в съответната община.

Съществени промени са предвидени и във връзка със сключването на едногодишни споразумения за ползване на земите, уредени в чл. 37в от ЗСПЗЗ, които предизвикаха резерви у представителите на Българската асоциация на собствениците на земеделски земи. В отговор на тези опасения, депутатът Свилен Трифонов от ПП-ДБ изрази аргументирани искания за изменения в законопроекта, които бяха приети от председателя на комисията, Десислава Танева. Тя уточни, че ако законопроектът бъде одобрен на първо четене, между двата етапа на четене ще бъдат направени необходимите допълнения.

Целта на предложените промени от страна на агроминистерството е да се подкрепят малките земеделски стопани и фермери от уязвимите сектори чрез предоставяне на предимство при наемането на земи от държавния и общинските фондове. Лилия Стоянова от агроминистерството даде подробно обяснение на същността на тези поправки, подчертавайки нововъведението, при което имоти от държавния фонд ще се отдават чрез търг в две сесии, като на първата ще се дава предимство на местни стопани от уязвимите сектори.

Въпреки това, някои промени, особено тези, свързани с чл. 37в от ЗСПЗЗ, предизвикаха възражения относно условията за влизане в сила на споразуменията, които трябва да бъдат подписани от не по-малко от две трети от ползвателите. Тази стъпка беше предмет на критика и обсъждания сред различни земеделски асоциации и синдикати, които изразиха загриженост относно потенциалното изместване на малките наематели от големите. В отговор на тези опасения, бяха предложени корекции, целящи да се гарантира справедливо разпределение на земите.

Измененията целят също така оптимизиране на сроковете за деклариране на договорите, предвиждайки подписването им през юли, с изтегляне на крайния срок за декларация от 31 юли на 30 юни. По този начин, се предвижда новите разпоредби относно пасищата, мерите и ливадите да влязат в сила от следващата пролет, с официално обявяване на списъците с имоти от Държавен поземлен фонд (ДПФ) до 1 март от областните дирекции „Земеделие“.

  земеделска земя
  22.06.2021 г.
  18211
  Каква е средната цена на рентата и защо се отчита спад с 6,1% за година?
  През изминалата стопанска година средната цена за наем/аренда на един декар земеделска земя достига 46 лв., което е с 6.1% по-малко спрямо 2019 година. Средната цена за наем/аренда на един декар постоянно...
  Виж повече
  напояване
  27.01.2021 г.
  2003
  Кирил Боянов: Въвеждане на поземлен данък е начин да се изгради национална система за напояване
  Сушата през 2020 г., която засегна много сериозно Източна България, и най-вече Добруджа, показа, че българското земеделие има спешна нужда от промяна. За поливно земеделие у нас отдавна се говори, но...
  Виж повече
  земеделска земя данък
  27.01.2021 г.
  11126
  Предлагат сериозен дебат за напояването и въвеждане на прогресивен поземлен данък
  Сушата през 2020 г., която засегна много сериозно Източна България, и най-вече Добруджа, показа, че българското земеделие има спешна нужда от промяна. За поливно земеделие у нас отдавна се говори, но...
  Виж повече
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете