Меню

Нова наредба ще регулира фермерските пазари. Очакват се рестрикции в полза на чуждите вериги

Министерството на земеделието и храните работи по нова наредба по Закона за храните, която цели да регламентира фермерските пазари с цел безопасност на предлаганите продукти и сигурност за потребителите. Това съобщи министърът на земеделието и храните Кирил Вътев пред Националния съвет по храните, който се проведе в МЗХ. На фермерските пазари трябва да приключат недобросъвестните практики с храни, предлагани като собствено производство, без да са такива, подчерта министър Вътев.

Целта на предложението за нова наредба за фермерските пазари е гъвкаво приложение на хигиенните изисквания, без да се прави компромис с безопасността, коментира заместник-министърът на земеделието и храните Александър Йоцев. Изпълнителният директор на НСОРБ Силвия Георгиева заяви, че общините са силно заинтересовани да има такъв регламент и ясни правила за сигурност, за да запазят своите производители и да дадат възможност тяхната продукция на стигне до потребителите.

В момента нормативният акт се подготвя в рамките на работната група, след което предстои вътрешноведомствено съгласуване. Необходимо е да се създаде правно основание с промяна в Закона за храните.

Участниците в заседанието бяха информирани също, че земеделските производители, които предлагат директно от стопанствата малки количества преработена животинска продукция с регистрация по Наредба 26 от 2010 г., вече ще могат да правят доставки в цялата страна. Сега наредбата разрешава директната доставка на сурово мляко, млечни продукти, пчелен мед, яйца и други в областта, в която се намира фермата и в една съседна на нея. Наредбата е преминала през съгласуване и нотификация пред ЕК и е необходимо  изменение в Закона за храните, за да бъде обнародвана в Държавен вестник.

Министър Вътев съобщи, че с браншовите организации предстои да бъде обсъден подготвяният проект на Закон за търговията с храни, по който е започнала работа съвместно с Министерството на икономиката. Той уточни, че нормативната уредба работят водещи експерти в сферата на търговията. Планът засяга търговията с храни като специфична стока. Трябва да си подредим пазара, за да ни бъде подредено производството, коментира заместник-министър Йоцев.

Експерти от МЗХ информираха за изпълнението на мерките, заложени в Плана за действие към Националната програма за предотвратяване и намаляване на загубата на храни и плановете за популяризиране на темата сред учениците, както и насърчаване на здравословното хранене.

Участниците в заседанието бяха информирани и за предприетите от МЗХ стъпки в процеса на присъединяване на България към Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР). На съвета бяха обсъдени и вписването на двата млечни продукта от национално значение „Българско кисело мляко“ и „Българско бяло саламурено сирене“ като Защитени наименования за произход в европейския Регистър на защитените наименования за произход (ЗНП) и защитените географски указания (ЗГУ).

В заседанието участваха още заместник-министърът на икономиката Ивайло Шотев, заместник-министърът на околната среда и водите Николай Сиджимов, представители на БАБХ, НСОРБ и браншови организации от сектора на хранително-вкусовата промишленост.

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете