Меню

Новата пчеларска програма 2020-2022 с акцент на пчеларските сдружения 

06.01.2020 г.
14825
Националната пчеларска програма за новия период 2020 – 2022 г. е разработена с широкото и активно участие на браншовите организации в пчеларския сектор и е одобрена от Еврокомисията. За изпълнението ѝ е определен общ бюджет за трите години от прилагането ѝ в размер на 19 млн. 199 хил. 412 лв., 50% европейски и 50% национални средства, който надвишава с 35% този за предходния тригодишен период. Това съобщи в отговор на депутатски въпрос министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева.

Това е една нова по своя характер програма, чрез която се поставя акцент на пчеларските сдружения и организации на производители на пчелен мед и пчелни продукти с цел преодоляване на раздробеността и съществуващото разделение в сектора към настоящия момент. Тези неправителствени организации ще бъдат ползватели на помощта в по-голяма част от мерките и дейностите, което е новост спрямо предходния период и е важно за пчеларите в България, подчерта Танева.

Помощ за пчеларските организации е предвидена по мярка А на пчеларската програма – „Техническа помощ за пчелари и сдружения на пчелари“, в която за първи път се финансират разходи за обмен на знания и добри технологични практики при отглеждане на пчелните семейства, както и провеждането на пазари, на които ще се предлагат пчелни продукти от местни пчелари. Особено внимание отделям на тази мярка, защото това е дейност, за която браншовите пчеларски организации винаги са настоявали да получават подпомагане, сега ще могат да се възползват от мярка А, посочи министърът.

Специално внимание се отделя за две нови дейности по мярка Б – „Борба срещу вароатозата“, свързани с проучване на наличие на резистентност на причинителя на вароатозата към финансираните от програмата ветеринарномедицински продукти, както и за наличие на заболяването на нозематоза и разпространението на територията на страната, където отново бенефициенти по дейностите са пчеларски сдружения.

По отношение на мярка В – „Рационализиране на подвижното пчеларство“, за първи път ще се финансират разходи за придвижване на пчелните семейства по време на медосбор. Целта е по-ефективно използване на цъфтящата растителност, което ще осигури разнообразна пчелна паша, както и запазване на биоразнообразието.

Нова дейност е включена в мярка Г – „Мерки за подпомагане на лабораториите за анализ на пчелните продукти“, с цел да се подпомогнат пчеларите да продават по-лесно своите продукти и да увеличат тяхната стойност. Чрез осигуряване на средства за изследване на хранителните запаси – мед, прашец на пчелните семейства, за остатъчни количества вещества от пестициди над пределните норми ще се установи качеството на хранителните запаси като част от факторите за доброто презимуване на семействата. Тук отново бенефициенти са пчеларските сдружения – обръща внимание Танева.

Важно място заема и мярка Е на пчеларската програма, чрез която ще се финансират приложни изследователски програми в областта на пчеларството. Като тази част от мярката е мониторингът на остатъци от пестициди в пчели от райони с интензивно земеделие. Според министър Танева той ще помогне при решаване на проблемите, свързани с евентуално хронично отравяне на пчелните семейства, което е честа предпоставка за отслабване на имунитета им и с последващо влошаване на здравословното състояние.

За допълнително улеснение на одобрените за подпомагане пчелари, които не разполагат със собствени средства за изпълнение на инвестиционните си намерения, Държавен фонд „Земеделие“ прилага схема за кредитиране със средства на Фонда. Облекчените условия на схемата за кредитиране позволяват на бенефициентите по Националната програма по пчеларство да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти за част от мерките.

По четири от мерките са включени нови дейности, в това число темата, свързана с мониторинг на остатъците от допустими пестициди в пчели, кандидати са сдружения на пчелари, регистрирани по Закона за юридическите лица с нестопанска цел в обществена полза. По част от тях могат да кандидатстват и групи или организации на производители на пчелен мед и пчелни продукти, признати по реда на Наредба № 12 от 2015 г.

С цел поддържане на добра комуникация в бранша, на 16 декември 2019 година е проведено поредно заседание на Съвета по пчеларство. На него се дискутирани теми, свързани с мястото на пчеларството в Стратегическия план за новата обща селскостопанска политика и възможности за неговото подпомагане. Министърът изрази надежда, че новата програма ще даде по-големи възможности на сдруженията за подкрепа на тяхното производство.

© 2020 Агро Клуб - Selo.bg

  Мариела Йорданова
  24.12.2019 г.
  6910
  Мариела Йорданова: Въпрос на осъзната отговорност е пчелари и фермери да работят в синхрон! (ВИДЕО)
  “Когато изчезнат пчелите, на човечеството ще му остават само четири години живот. Щом няма пчели, няма да има растения, няма да има животни, няма да има хора”. Тези думи на Алберт Айнщайн са все по-актуална...
  Виж повече
  медоносни дървета
  19.12.2019 г.
  6079
  23 хил. дка ще бъдат залесени само с медоносни видове по ПРСР през 2020 г.
  В индикативния график на Програмата за развитие на селските райони ( ПРСР ) през месец април 2020 г. е предвиден прием по подмярка 8.1 „Залесяване и поддръжка“. По него се предвижда да бъдат залесени 23 хил....
  Виж повече
  пчеларство
  18.12.2019 г.
  6062
  Бюджетът за пчеларство в ЕС се увеличава от 120 на 180 млн. евро
  Броят на пчелните кошери и пчеларите в ЕС се е увеличил през годините, което се изразява в растеж от 16 % на производството на пчелен мед в ЕС за периода от 2014 до 2018 г. Това е една от основните...
  Виж повече
  пчеларство
  12.12.2019 г.
  7920
  Кризата в българското пчеларство се задълбочава. Има ли изход?
  Българското пчеларство се намира в сериозна криза през последните години. Не са една или две причините, довели за състоянието на сектора, но според пчеларите той е достигнал своето дъно и има крещяща нужда...
  Виж повече