Меню

НАЗ: Надяваме се в най-кратки срокове Законът за горивата да се гласува финално!

Изтече срокът за обществено обсъждане на Закона за административното регулиране на икономическите дейности, свързани с нефт и продукти от нефтен произход. С предложените от Министерство на икономиката промени в Закона, земеделските производители отпадат от обхвата му и няма да водят регистри за зарежданията с гориво и да изпращат данни за националния регистър, който ще се администрира от Министерството на икономиката.

Националната асоциация на зърнопроизводителите (НАЗ) активно работи през последните години за това. Пред Село Костадин Костадинов, председател на УС на НАЗ заяви:

“Радвам се, че както Министерството на икономиката, така и работната група по Закона се убедиха, че земеделските производители сме крайни потребители, използваме горивото за производство, а не за продажба. Ето защо и финалният вариант е ние да бъдем извадени от обхвата на закона”. 


Следва Законът за горивата да бъде внесен и гласуван в Министерски съвет и в Парламента. “Надяваме се това да стане в най-кратки срокове и най-накрая да приключим тази битка, която продължава вече три години”, коментира Костадинов.

Очаквайте пълното интервю с Костадин Костадинов по-късно в Село!

София Белчева, © 2019 Агро Клуб - Selo.bg