Търсене

Над 6200 ракети са изстреляни по градоносни облаци от началото на сезона

19.06.2020 г.
8534
Над 6200 ракети са изстреляни от Агенцията за борба с градушките от началото на активния сезон. По време на парламентарен контрол в четвъртък министърът на земеделието Десислава Танева съобщи, че към 16 юни 2020 г. са направени 138 противодействия, 657 облака са обработени, 6 202 ракети са изстреляни и единствените щети на 100% са 80 декара в Хасковска област.

За сравнение, през 2019 г. Агенцията е направила 270 броя въздействия на 1 241 облака, с изстреляни 10 842 ракети,  като в резултат над защитаваните територии има 100% унищожени площи – 792 декара от общо защитавана територия в България 21 800 000 декара.

Данните за Област Хасково към 16 юни сочат, че от командния пункт в района, който защитава територия от 1 900 000 декара, са направени 16 на брой въздействия, обработени са 99 облака, изстреляни са 1534 ракети. “Тази година в района на Хасково интензитетът на тези събития е много силен. За целия сезон 2019г. има 23 въздействия, 107 облака, с 984 броя изстреляни ракети. Само към 16 юни имаме почти двойно завишение на интензитета на обработките. 100% напълно унищожени площи имаме за миналата година 557 декара”, съобщи Танева.

Според министъра нито един от методите за въздействие – ракети, самолети или наземни генератори, не дава 100% ефективност. За съжаление в Област Хасково тази година, наистина е много интензивен процесът. Падналата градушка в района е вследствие на облак, който е навлязъл в защитаваната територия и е бил с вече оформени, твърде много и големи зърна, поради което е установена тази щета.

Въпреки всичко, данните от защитавана и незащитавана територия са несравними, като ефект върху земеделските производители и като поражения, които има, ако територията е незащитавана, каза министърът. 
Десислава Танева припомни, че всички стопани, чиито площи са пропаднали на 100% , ще получат средства по държавната помощ.