Търсене

Мярката Кризисно съхранение на вино ще се прилага през финансовата 2020 г.

02.06.2020 г.
8403
Мярката „Кризисно съхранение на вино“ ще подпомага производители в лозаро-винарския сектор през финансовата 2020 г., съобщават от Земеделското министерство. В момента тече общественото обсъждане на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г., с който се уреждат условията за прилагане на извънредната мярка. Срокът за обществени консултации е 14-дневен ( до 15 юни 2020 г.). 

Мярката е насочена към винопроизводителите, които поради пандемията от COVID-19 няма да успеят да реализират за търговски цели своята продукция от вино в близките месеци. Мярката представлява предоставяне на финансова помощ за съхранение на бутилирано вино в данъчни складове или на вино в съдове за съхранение в обектите за производство на вино. Размерът на подпомагане е 0,04 лв. за литър вино за един месец на съхранение, като периодът на съхранение, за който винопроизводителите могат да кандидатстват, е от 4 май до 20 септември 2020 г. Не се допуска извеждане на виното от склад преди да е изтекъл периода на съхранение, за който кандидатът по мярката е одобрен и е сключил договор с Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) за предоставяне на финансова помощ.

Потенциално заинтересовани страни от приемането на наредбата са 288 винопроизводители, които в резултат на извънредната пазарна ситуация могат да претърпят икономически загуби, причинени от невъзможността да пласират произведеното вино, става ясно от доклада с мотиви към Наредбата на зам.-министър Лозана Василева. 

Кандидатите по мярката ще могат да подават заявления в централно управление на ДФЗ. Бюджетът по мярката, периодът на прием и образците на документите за кандидатстване ще бъдат определи със заповед на изпълнителния директор на ДФЗ. Заповедта за прием ще бъде публикувана на електронната страница на ДФЗ до 5 работни дни от обнародването на наредбата.

В случай на недостиг, първоначално обявеният бюджет ще бъде увеличен така, че да удовлетвори всички винопроизводители, одобрени от ДФЗ.


© 2020 Село - Selo.BG

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Проект на Наредба 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
Проект на Доклад (мотиви) 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


 • лозарска програма
  27.11.2019 г.
  20284
  Въвеждат промени в мерките на Лозаро-винарската програма 2019-2023
  Предстоят промени в прилагането на мерките по Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС). Освен промени в настоящите мерки на Програмата, в новия програмен период се предвижда и...
  Виж повече