Търсене

Мярката за фермерските пазари по ПРСР отваря в началото на юни

17.05.2020 г.
9209
В началото на месец юни предстои отварянето на мярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки” от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г.  Мярката дава възможност за създаване на местни фермерски пазари.  

На среща с представители на сектор Земеделие заместник-министър Лозана Василева е съобщила, че следващата седмица ще бъдат публикувани за обществено обсъждане насоките за кандидатстване по подмярка 16.4, като целта на мярката е да подпомогне късите вериги за доставка между земеделския производител и крайния потребител. 

Лозана Василева:

„По този начин ще има не повече от един посредник. Ще се подпомагат и местни пазари на обединения от земеделски производители, които са в радиус от 75 км от местния пазар. Допустимите разходи ще са за сътрудничество, оборудване, създаването на самия пазар, хладилни витрини и транспортни средства“. 

Планираният прием по мярката в с бюджет от 8 млн. евро, а срокът за подаване на проекти ще бъде два месеца. 

За месец юни са планирани и приеми по още две от мерките на ПРСР 2014-2020 - мярка 5.2 „ Инвестиции за възстановяване на потенциала на земеделските земи и на селскостопанския производствен потенциал, нарушени от природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“ и 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“.

© 2020 Село - Selo.BG
 

 • Стоилко Апостолов
  07.05.2020 г.
  8695
  Стоилко Апостолов: Време е за гъвкави политики за малкия и средния агробизнес!
  Малките и средните стопанства се нуждаят от гъвкави програми, които финансово да подпомагат бизнеса им и от разнообразяване на каналите за продажба на произведената продукция. Това заяви в интервю за Село...
  Виж повече
 • фермерски пазар
  07.10.2019 г.
  90543
  Гергана Кабаиванова: Фермерските пазари са все по-популярни. Нужно е обединение!
  Фермерските пазари набират все по-голяма популярност у нас както в големите градове, така и като част от различни фестивали, които се провеждат в цялата страна. “Преди 10 години изобщо не можеше да се говори...
  Виж повече