Търсене

Мярката за напояване по ПРСР 2014-2020 отваря в края на март

Напоителни системи има готовност за участие в приема по Мярка 4.3  „Инвестиции в инфраструктура“ по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 и е във финансово състояние да може да бъде бенефициент. Приемът по мярката е предвиден за края на месец март. Това каза по време на парламентарен контрол министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева.

В момента разработването на документите за кандидатстване по мярката е във финален етап. В срок до 13 март за обществено обсъждане ще бъдат публикувани насоките за кандидатстване по мярката, приети от Тематичната работна група в края на февруари. След отстраняването на евентуални бележки от общественото обсъждане, в края на март ще бъде обявен приемът, обясни Танева.

Напоителни системи се състои от 14 клона в цялата страна и всички те имат готовност да кандидатстват с проекти по подмярка 4.3. Дружеството е планирало да участва в процедурата със собствени 29 хидромелиоративни обекта, които са ключови за напояването на земеделски площи. “Тези 29 проекта са правени от самите клонове на Напоителни системи”, подчерта Танева.

С реализацията на проектите се очаква прогнозно увеличение на поливните площи с близо 200 хил. декара*. В момента те са около 2 млн. декара, посочи земеделският министър. 

За последните две години дружеството е реализирало положителен финансов резултат. Отчетената печалба за 2018 г. е в размер на 1 млн. 4 хил. лева. По предварителни данни финансовият резултата за 2019 г. също е положителен, което позволява кандидатстване по мярката. Реализираните приходи от Напоителни системи за 2018 г. са в размер на 41 млн. 870 хил. лв.  

Все пак Напоителни системи има неплатени задължения, като министърът каза, че те няма да бъдат пречка за кандидатстване по мярката: “За 2017-2019 г. задълженията на предприятието, в т.ч. и тези към НАП са преструктурирани и оптимизирани и трябва да бъдат погасени в бъдещ период”, посочи Танева.

Депутатът проф. Светла Бъчварова-Пиралкова постави въпроса за възможността на други бенефициенти, освен Напоителни системи, да се възползват от кандидатстване по мярка 4.3: “При положение, че бюджетът по мярката е малко над 50 млн. евро, като максималният размер на финансирането за един проект е 6 млн. евро, какво остава за останалите бенефициенти по Програмата - Сдружения за напояване, Земеделски кооперации и земеделски стопани? Напоителни системи ще са единствените, които ще имат възможност да реализират проекти и вероятно ще имат предимство по критериите?”

В отговор земеделският министър каза, че “бюджетът е в размер 50 465 860 евро, а проектната готовност на Напоителни системи е за по-малък бюджет. Има достатъчно възможности и останалите допустими бенефициенти да бъдат класирани”.


*   За клон Бургас увеличение с 560 дка; 
    За клон Видин увеличение с 20 000 дка;
    За клон Среден Дунав увеличение с около 20 000 дка;
    За клон Средна Тунджа с около 25 819 дка;
    За клон Тополница, се очаква увеличение с 16 680 дка;
    За клон Хасково, се очаква увеличение с 3 250 дка, което близо два пъти повече от сегашните възможности;
    За клон Черно море, се очаква увеличение с 250 дка;
    За клон Шумен се очаква увеличение с 10 900 дка;
    За клон Марица, увеличение с 16 623 дка;
    За клон Долен Дунав, увеличение с 42 000 дка;
    За клон София увеличение с 2 900 дка;
    За клон Струма-Места, увеличение с 5 800 дка;
    За клон Горна Тунджа, очаквано увеличение с 18 125 дка;
    За клон Мизия не са извършвани поливания.

София Белчева, © 2020 Агро Клуб - Selo.bg