Меню

Млади фермери очакват прием на проекти по мярка 6.3

07.06.2019 г.
19508
Млади фермери очакват прием на проекти по мярка 6.3 от ПРСР през следващата седмица. Макар, че в индикативния график на ПРСР беше планувано стартът за прием на проекти по мярка 6.3 да започне през Май и да завърши през Юни, заради натоварване в земеделската администрация, смяната на земеделския министър и европейските избори, прием на проекти по мярката се очаква да започне в средата на Юни.

Именно това обеща министър Десислава Танева по време на форума на младите фермери, които се проведе в края на месец май. Тя даде надежда на много малки земеделски производители, като увери, че прием по подмярка 6.3  „Стартова помощ за развитие на малки стопанства“ от ПРСР 2014-2020 г. - категорично ще има.

Новост в приема по мярката тази година е, че се дава приоритет на земеделските производители в сектор "Животновъдство", включително и на младите пчелари, независимо от подпомагането по Националната пчеларска програма.

Минимално условие за изпълнение на бизнес плана е увеличаване на обработваемата площ в земеделското стопанство с минимум 20% (или увеличаване на СПО с минимум 2000 евро). Освен това по проекта е необходимо да се закупи най-малко един актив - трактор, пръскачка, помпа и прочие инвентар, които са необходими в стопанството.

Критериите за допустимости на кандидатите са както следва:
 • да са регистрирани земеделски производители ( физическо лице, ЕТ, ЕООД или ООД регистрирани по Търговския закон, кооперации, регистрирани по Закона за кооперациите) ;
 • да отглеждат не по-малко от 32 бр. пчелни семейства и не по-вече от 125 бр.;
 • имат доход от земеделски дейности, включително субсидии от схеми или мерки.
Финансовата помощ, която  ще получат е 15 000 евро, предоставена на два транша – първи 10 000 евро и втори 5 000 евро.

Освен в сферата на животновъдството, бенефициентите могат да кандидатстват и с проекти в сферата на зеленчукопроизводството, както и за инвестиции за създаване на малки оранжерии.

Приоритет ще бъде даден на проекти на земеделски производители, които:
 • към момента на подаване на заявлението за подпомагане имат регистрирани животновъдни обекти и отглеждат едри и дребни преживни животни (говеда, овце и/или кози), свине и пчели или
 • производствата им са в секторите плодове, зеленчуци, както и за етерично-маслени култури;
 • земеделското стопанство е разположено в планински район;
 • стопани чиито стопанства са преминали към биологично производство на земеделски продукти и храни
източник: selo.bg 

  среща на младите фермери - Аграрен университет Пловдив
  30.05.2019 г.
  9796
  Министър Танева: В средата на Юни ще стартира прием по мярка 6.3 от ПРСР
  „Младите фермери са акцент в политиките на подкрепа в Общата селскостопанска политика, такива ще бъдат и в следващия програмен период“. Това обяви министърът на земеделието, храните и горите...
  Виж повече
  субсидии 2019
  31.01.2019 г.
  6656
  Близо 3 млрд.лв. агро субсидии включва бюджетния план за 2019
  Правителството утвърди годишните разчети за средствата от Европейския съюз за Държавен фонд „Земеделие“ за 2019 г. Планирани са общо 2,99 млрд. лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните...
  Виж повече