Меню

Младите фермери в ЕС остават едва 10% от всички заети в сектора

Въпреки различните насърчаващи политики, младите фермери под 40 годишна възраст в Европейския съюз (ЕС), са около 10% и не мърдат.

В същото време се наблюдава една крехка тенденция - изборът на млади, образовани хора да станат животновъди или земеделци. Доста ексцентрично изглежда това завръщане към селото, особено на онези, които са получили дипломите си в престижни чужди университети и съответно загърбили възможността за кариера в подредените страни. Но това не променя нещата. Фермерството си остава професия предимно за побелелите коси. 

Как да бъде подпомогнат този културен феномен? 
Изборът да избягаш от невротичния живот в града. От 25 000 евро подкрепа на младите фермери по селската програма се замисля сумата да достигне до 100 000 евро. 

Други са обаче тежките препятствия - откъде земя?
Младият човек нито може да се бръкне и да купи, нито да плаща твърде високите ренти. Изглежда разумно предложението на Европейския парламент да се създадат национални поземлени банки, специално заради младите фермери. Предвижданите още по нескитавания на директните плащания дали това ще освободи обработваема земя, която да се насочи към младите. Твърде неясно е. 

2% от директните плащания да се насочат към младите фермери - не е ли това капка в морето?
Прощъпулникът в селския бизнес, като при всеки бизнес, води към банките, но младите не са добре дошли там. 
27% са отказаните кредити в ЕС сочи статистиката, защото техните инвестиции са твърде рискови. Другите отказани кредити са едва 9%. 

Един милиард евро е пакетът от заеми за младите, предложен от Европейската комисия и Европейската инвестиционна банка. 
Европейският парламент предложи  други финансови насърчения, но неясно до колко са изпълними - осигуряване на по-нисък лихвен %, разсрочено от дългосрочно плащане, гъвкавост според реколтата, да речем. Как обаче търговските банки ще се придумат да отпускат кредити при тези условия - не е ясно. 

Освен пари,трябват и много знания. Именно от младите фермери се очаква да се насочат към новите технологии, към иновации и прецизно земеделие. Европейският парламент предлага схема за обучение, подобна на програмата ,,Еразъм’’. Дали пък службите за съвети в земеделието, също не трябват да бъдат най-близките съветници, подкрепящи младите с експертни знания. А защо да нямат приоритет при  кандидатстването по всички мерки от селската програма?

Тъй като не са малко онези, които след мярката Млад фермер се възползват и от други мерки - за малките стопанства, за инвестиции в земеделските стопанства и тъй нататък.  Ще подадат ли ръка общините на белите якички, които напускат капсулираната си общност с мечтата да работят дистанционно сред природата или на полето? Съживяването на селата ще стане ли това истинска кауза за ЕС - кауза за всяка страна? автор: Валентина Спасова / Агро ТВ

млад фермер - видео