Меню

Министър Десислава Танева: Отваряме фермерските пазари (ОБНОВЕНА+ЗАПОВЕД)

06.04.2020 г.
19202
Фермерските пазари отново ще заработят в условията на извънредното положение. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев подписа заповедта, която е комуникирана със Земеделското министерство. Това съобщи в интервю за АгроКлуб министърът на земеделието храните и горите Десислава Танева

Организатори на Фермерски пазари поискаха дейността им да бъде възстановена в условията на Извънредното положение и при спазване на всички мерки, произтичащи от него. 

Министърът уточни, че в писмо до Националното сдружение на общините в Република България, изпратено миналата седмица, Министерство на земеделието, храните и горите настоява фермерските пазари да бъдат отворени отново, при спазване на необходимите мерки за сигурност. В Министерството постъпиха редица сигнали от производители на малки количества суровини и храни от животински произход, извършващи директни продажби до краен потребител, относно въведените ограничения и невъзможността за осъществяване на търговска дейност в определените от общините нарочни за целта места. В същото време на общинските пазари в населените места продължава предлагането на различни по характер стоки, което поставя при различни условия субектите извършващи търговска дейност.  

МЗХГ предлага на местно ниво всяка община да оцени индивидуално наличните пазари, като отчете тяхното разположение, капацитет и брой на участващи производители. Разполагайки с подобна информация, с цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач, могат да се приложат добри европейски практики. Първата такава е разширяване площта на фермерските пазари и поставяне на информационни табели за спазване на мерките за биосигурност. 

Всяка община да въведе заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара. Трябва също така да бъде осигурен персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти. На пазарите трябва да бъдат предприети и мерки за предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им, спазване на дистанция от минимум 2 метра, както и ползване на предпазни средства от продавачи и потребители.

Тези мерки засягат и производителите на разсад, който се продава по фермерските и общински пазари. Писмото е изпратено и до РЗИ.

Днес със своя заповед министърът на здравеопазването издаде нареждания във връзка с работата на кооперативните и фермерски пазари, за обработването на земеделските площи, за непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопански животни и производство на фуражи.
Заповедта на здравния министър гласи:
 
Всяка община да създаде организация за функционирането на кооперативните и фермерски пазари, като се отчете конкретната специфика като разположение, капацитет и брой на участващи производители за директни доставки на малки количества суровини и храни до краен потребител.

Въз основа на анализа по т. 1 и с цел опазване на всички участници във веригата от продавач до купувач могат да се прилагат допълнително следните практики:
 • Разширяване площта на фермерските пазари и поставяне на информационни табели за спазване на мерките;
 • Въвеждане на заграждания, с цел предотвратяване струпването на хора и определяне на задължително еднопосочно движение в рамките на пазара;
 • Осигуряване на персонал, който да предоставя и осигурява контролиран достъп на клиенти;
 • Предпазване на храните от вторично замърсяване при предлагането им;
 • Спазване на дистанция от минимум 2 м. между продавачите, предлагащи продукция и между клиентите;
 • Ползване на предпазни средства от продавачи и потребители; 
 • Спазване на лична хигиена и дезинфекция.
Да се даде възможност за достъп на стопаните до обработваемите земеделски площи.  Да се даде достъп на земеделските производители за реализация на пазара, на произведената от тях продукция (зеленчуци, плодове, посевен и посадъчен материал и друга готова продукция) при спазване на всички изисквания, целящи намаляване на риска от COVID-19.

За осигуряване непрекъснатост на дейностите по отглеждане на селскостопанските животни, по преработката на суровини и производство на фуражи, при налагане на карантина на контактните здрави лица, работещи в животновъдните ферми, преработвателните предприятия, същите могат да продължат работа с нарочно предписание, като могат да напускат дома си с цел придвижване до работното място, което гарантират с лично подписана декларация, като работодателят осигурява условия на работа, които не застрашават околните лица. Задължително е спазването на всички изисквания за лична хигиена, използване на лични предпазни средства и дезинфекция.

Да се преустановят или отменят всички допълнителни ограничения, въведени от органи на местната власт, които не са в съответствие със Закона за здравето и със Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г.

Заповедта да се съобщи на областните управители и кметовете за изпълнение, както и на МВР,  директорите на регионалните здравни инспекции и областните дирекции по безопасност на храните за осъществяване на контрол по изпълнението.

  Подкрепете малките производители от село. Поръчайте онлайн
  21.11.2020 г.
  13764
  Подкрепете малките производители от село. Поръчайте чиста храна - онлайн (СПИСЪК с ФЕРМИ)
  В ситуацията на извънредно положение и карантина, заради коронавируса, е крайно време, българските потребители да се обърнат към малките родни производители в селата и да спрат да наливат семейните си...
  Виж повече
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете