Меню

Министерството на земеделието започна дебат за млечния сектор и легитимноста на НПО бранша

18.02.2022 г.
1641
На работна среща в Министерство на Земеделието,  Българска асоциация на млекопреработвателите обсъди с министър Иван Иванов проблемите в сектора. Бяха разгледани въпросите свързани с нормативната база и нужните мерки, за да се избегне допълнителното поскъпване на млечните продукти и запазването на дела на родните продукти в потребителската кошница на българина.

Министър Иванов каза, че мнението на сектора е важно и в тази връзка се предвижда до 2-3 седмици да започне работа по Закон за браншовите организации, за да се гарантира максимална представителност и легитимност на дебата в сектора.

“До есента ще имаме проект на закон, който да бъде внесен в Народното събрание за разглеждане”, уточни той и допълни, че нормативната база засяга дейността на много организации и ще се обърне сериозно внимание при подготовката на измененията.

Тема на разговорите с млекопреработвателите беше и намаляването на ДДС за храни и млечни продукти. Аграрният министър подчерта, че това е приоритет на БСП и политическото ръководство на Министерството ще подкрепи намалението.

Представителите на Българската асоциация на млекопреработвателите заявиха подкрепа за такова решение, както и че подобна мярка ще има социален ефект и би увеличила потреблението на млечни продукти. Поставен бе въпроса за необходимата незабавна подкрепа на държавата за спасяване на млечното животновъдство в ситуацията с рязко поскъпналите фуражи, което срещна пълно разбиране от страна на министерството.

На срещата бе обсъдена и възможността да заработи Съвет за млякото и животновъдството, което би допринесло за разширяване на дебата и обединяване на повече гледни точки в рамките на една група.