Меню

МИГ Тервел-Крушари - Пример за партньорство между селски общини (ВИДЕО)

22.01.2021 г.
1980
видео продукция на БГ МЕДИЯ 

Днес се отправяме към две малки общини - Тервел и Крушари. На тяхната територия от 2010 г. работи и местната инициативна група. В МИГ Тервел- Крушаре ни посреща Живко Георгиев, за да ни разкаже за дейността на неговия екип:

Живко Георгиев, председател на УС на МИГ Тервел - Крушари

Идеята да се реализират проекти на територията на двете общини е подпомагането и финансирането на дребния бизнес в двете общини, хора, които имат идеи, за да развиват дейност, която е присъща и която е за територията за двете общини.

В самото начало хората, които трябваше да получат финансиране не бяха много убедени, че това него може да се случи. Но, чрез наша помощ, чрез разясняване какви са възможностите за тях се получи така, че към средата на първия период даже имахме много повече кандидати отколкото възможности за финансиране на идеи на хората в общините.


Диана Илиева е зам. кмет на община Тервел и е свързана с работата на местната инициативна група от нейното създаване през 2010 г. Разговаряме с нея за дейността на МИГ-а през програмния период 2014-2020 г, която се финансира чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони и се реализира под наименованието, водено от общностите местно развитие.Диана Илиева, зам. кмет на община Тервел:

Когато говорим за напредък винаги трябва да има и елемент на анализ, тоест трябва да си дава сметка какво е било и какво се е получило. Аз мога да кажа, че към 2020 г.- към края имаме подписани 22 договора, от общо 39 кандидати. Тези 22 гоговора имат своите конкретни измерители и всеки от тях засяга по някакъв начин гражданите на община Тервел и община Крушаре. 4,25 МИГ опосредства връзката между обикновения човек и финансовия инструмент, защото малкият човек трудно може да има пряк достъп до европейско финансиране, ако не са такива междинни звена, каквото по същество е и местната инициативна група. Тук всеки може да дойде да попита дали му е допустима идеята , да получи адекватен съвет, включително да му бъдат прегледани документите, нещо което не може да се случи на централно ниво, тъй като техните задачи са някак по-глобални.


Посещаваме община Крушари, за да се запознаем със съвместното партньорство между общината и местната инициативна група действаща на нейната територия. Димитрина Желева, Директор Дирекция в община Крушари, Регионално развитие Хуманитарни дейности ни посреща и споделя за съвместната работа:

Димитрина Желева. Директор Дирекция в община Крушари, Регионално развитие Хуманитарни дейности:

Партньорството между двете общини Тервел-Крушари датира от повече от 10 години вече. Това е един от първите регистрирани МИГ-ове на територията на Република България и бих казала, че партньорството в продължение на целия този период беше изключително ползотворно - пълноценно както за представителите на местния бизнес, местния дребен и среден бизнес, така и за двете общински администрации, тъй като през предишния програмен период, а сега през новия, също успяхме да реализираме доста съвместни проекти, които определено оказаха въздействие върху живота на местните общности в двете общини. В момента сме в период на отчитане на проект, финансиран чрез местната инициативна група Тервел-Крушари. Със средства осигурени от местната инициативна група финансирахме проект с наименование “Рехабилитация на част от улица и улица Изгрев в село Крушари” по подмярка 7.2 - Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на малка по мащаби инфраструктура. Обща стойност на проекта е 137 255 лв и този проект беше избран измежду други, които общината подготвя инфраструктурни, поради това, че той остана извън голям проект, който Държавен фонд Земеделие финансира на територията на нашата община, а именно подмяна на водопроводна инсталация в 7 населени места. Големият проект беше на стойност няколко милиона и тези улици в Крушари, които избрахме, за да финансираме техния ремонт по МИГ-а, бяха останали извън големия проект. В тоя смисъл този проект за рехабилитация на част от улица Изгрев и Черно море беше изключително навременен и завърши, запълни за цикъла на цялата рехабилитация на уличната мрежа точно в общинския център в село Крушари.


Следващата ни спирка е кравефермата в село Сърнец. Невена Кирова, изпълнителен директор на МИГ Тервел-Крушари ни запознава на място с реализирането на проект чрез МИГ Тервел-Крушари:

Невена Кирова, изпълнителен директор на МИГ Тервел-Крушари

Фирмата е бенефициент по проект на МИГ-а по мярка 4.1. Инвестициите са на стойност около 150 000 лева като 50% е безвъзмездната финансова помощ. В какво се състои проекта? Това е подмяна на покривната конструкция на 3 от телата и закупуване на ехограф. В кравефермата към момента има над 500 крави като реализирането, вече, на проекта - вие виждате условията, които се създават за самите животни, така и ще облагороди тук местността. Същото, което се отнася, че ще допринесе и за подобряване на условията на труд в самата фирма. Точно това е целта - да останат хората тук, по родните места, където да развиват бизнеса си и проектите точно там са насочени - към малкия бизнес, което осигурява работни места. И даже прави фирмите по-конкурентноспособни. Точно на този обект, на който се намираме - той веднъж е кандидатствал по първата стратегия и сега вече има втори проект, който се реализира по втората стратегия.


На финала на нашия разговор Диана Илиева, зам. кмет на община Тервел споделя за това какъв е ефектът от работата на МИГ Тервел-Крушари на територията на двете общини:

Диана Илиева, зам. кмет на община Тервел

Много е трудно с европейско финансиране да се даде начало на нещо изцяло ново, но за надграждане, за разширяване, за създаване на работни места определено МИГ има значение, както и за т.нар. малки публични проекти, които ако трябва да бъдем честни никога нямаше да им дойде реда, а това са неща, които трябват на хората в малките населяни места. Определено МИГ е много полезен и много лесен инструмент и достъпен за хората. Радвам се, че ще има финансиране и през следващия планов период, защото хората свикнаха. Иструментът става все по-атрактивен и все по-приложим за различни групи от бизнеса и населението.


Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете