Меню

МИГ Сандански - реална подкрепа за местни инициативи в селата (ВИДЕО)

08.02.2021 г.
1264
В настоящия програмен период от 2016 година, МИГ - Сандански изпълнява еднофондова стратегия, която се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с 7 включени мерки от Програмата за развитие на селските райони 2014 – 2020 г., с одобрена субсидия в размер на 2 милиона и 300 хил. лева.Интересът на местната общност за кандидатстване с проекти се оказва много голям, което създава предпоставка за интензивна работа и реализация на качествени идеи, чрез помощта на Местната инициативна група. Ето какво ни споделя Ирена Илиева, изпълнителен директор на МИГ - Сандански.

Ирена Илиева, изпълнителен директор на МИГ - Сандански.

Интересът през този програмен период беше в пъти повече. През този период интерес за кандидатстване се наблюдава естествено, най-апетитната мярка 6.4 - Развитие за неземеделски дейности. Имаме одобрени проекти в сферата на здравеопазването, в сферата на спорта, производствения сектор. Като един виден район и отглеждане на лозя, естествено, както предходния програмен период, така и в този период, имам одобрени 2 проекта за винопроизводство.


По мярка 4.1 - Инвестиции земеделските стопанства, имаме одобрен проект, с който предстои да бъде сключен договор, за овцеферма за отглеждането над 300 овце.

Предимствата бенефициентите да кандидатстват през МИГ - Сандански, бих се изразила, че са достатъчно на брой. Едно едно от предимствата е директния контакт със служителя и експерта, който когато има възникнал от въпрос и по самото кандидатстване, и по самото изпълнение, се търси общо решение на казуса. Другото предимство е - провеждат се редица информационни срещи-обучение. На тези обучения бенефициентите разбират стъпките за кандидатстване.Самият бенефициент има една визия как се изпълнява един проект и по този начин се избягват грешките за нефинансиране на разходите.

Отправяме се към народното читалище “Отец Паисий в гр. Сандански, което има своята 100 годишна история и традиции в организирането на културния живот в града. Посреща ни Невена Станкова, мениджър в читалището, която ни разказва за неговата дейност и как, чрез МИГ Сандански реализират проект по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“:

Невена Станкова, Народно читалище “Отец Паисий - 1919”, гр.Сандански.

В момента изпълняваме проект чрез стратегията на местна инициативна група Сандански, чрез който проект ще закупим нови компютри, мултифункционални устройства, както и баркод-скенери - тук, за нашата библиотека, където в момента се намираме. Библиотеката при нашето читалище е най-голямата на територията на община Сандански, така че за нас е много важно да предоставяме добри и качествени услуги, особено в забързания дигитален свят, в който в момента е живеем. Освен това чрез проекта ще закупим и мобилно озвучителна система, която е много важна за нашите школи и състави, защото досега винаги сме били зависими чрез наеми, чрез други институции да си търсим уредба за нашите празници, за нашите фестивали и концерти, а сега пък ще можем тези средства да ги вложим в обогатяването на тези празници и по този начин нашата дейност да стига до повече хора - жители и гости на община Сандански.С местна инициативна група град Сандански се работи изключително лесно. Ние разбрахме за съществуването на тази институция чрез информационни срещи, които те организират редовно, още от предишния програмен период. Те ни помагат абсолютно във всички етапи в изпълнението на проекта и нямаме никакви затруднения в комуникацията с тях.
За развитието на ставащият все популярен дентален туризъм д-р Атанас Пенчев реализира проект пред МИГ Сандански, чрез който оборудва два дентални кабинета в гр. Сандански и гр. Мелник. Това дава възможност не само за предоставяне на по-високо технологични и по-качествени услуги за пациентите, но и разкрива 3 нови работни места. Ето какво ни сподели д-р Пенчев:

Д-р Атанас Панчев, стоматолог град Сандански

Пред местната инициативна група кандидатствахме с проект за 3 стоматологични стола с периферия, амалгам сепараторът, който дава възможност да се работи по-екологично с оглед незамърсяване на околната среда, специална аспирационна система със сепаратор, също имплантологичен сет и някои други по-малки неща за оборудване.
Кандидатствайки с този проект, изпълнявайки го, ние имаме възможност да работим на европейско ниво, така че да бъдем предпочитани от нашите пациенти, да подобрим услугата, здравеопазването, и което е особено важно да задържим младите колеги в този град. Този проект ще ни даде възможност да повишим да повишим качеството на работа като едно от основните неща е разкриването на 3 нови работни места.


Срещаме се с кмета на община Сандански, Атанас Стоянов в парка на града, в който общината ще реализира през 2021 г. един от четирите одобрени проекта пред МИГ Сандански по подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“. Той ни споделя, какво предстои да реализира общината, чрез спечелените проекти и ни разказва за съвместната работа с МИГ Сандански и дава своята оценка затова как работата на Местната инициативна група оказва влияние върху развитието на региона:

Атанас Стоянов, кмет на община Сандански.

Към настоящия момент през 2021 г. Ще реализираме не един, а четири проекта, свързани с местната инициативна група Сандански. Два тях са свързани с обновление и реконструкция на читалищни сгради - едното е в село Поленица, а другата основна реконструкция на читалищната сграда в село Склаве, най-голямото село на територията на община Сандански. Същевременно с подкрепата към нашите читалища, съвместно и с подкрепата на местната инициативна група, община Сандански ще обнови и сградата на кметство в село Дебрене.


Разбира се не на последно място - мястото, на което се намираме тук, това е парка на град Сандански. Едно от знаковите емблематични места - нашата гордост, на нашия град, и в тази връзка спечелихме проект за обновление на поливната система на нашия парк. Това са 4-те проекта, които готвим през тази година да реализираме. Те са на стойност близо половин милион лева и в тази връзка това е показателно, че община Сандански, съвместно с местната инициативна група Сандански, ръководството на МИГ - Сандански, гледаме в една посока и то тя е правилната посока.

Развитието на местните инициативни групи, в случая Сандански, но убеден съм и в цяла България, трябва да продължат да се развиват устойчиво. Това е един добър финансов инструмент. Успешен финансов инструмент, който се ползва съответно и от българските общини, но и голяма част от частния сектор, така че надявам се да продължи да работим занапред в същите темпове и същата висока скорост.

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете