Меню

МИГ Панагюрище - Стрелча - Лесичово работи близо 15 години в подкрепа на местното развитие (ВИДЕО)

05.09.2020 г.
1990
С 9-ти епизод от поредицата “Местните инициативни групи - Създаваме бъдещето в селските райони” ви срещаме с една от първите групи, създадени в България по подхода ЛИДЕР още преди влизането на страната ни в Европейския съюз - МИГ Панагюрище - Стрелча - Лесичово. В далечната 2006 г. са направени първите стъпки към обединение на публичния, неправителствения и бизнес сектора в трите общини и до днес те са единствените, които остават обединени в името на това местната инициативна група да работи.

В Панагюрище ни посреща Лучко Македонски, изпълнителен директор на МИГ, за да ни разкаже за постигнатите успехи.
След влизането на България в ЕС, групата кандидатства и получава финансиране на стратегията си за развитие и успешно работи в първия програмен период 2007-2013 година. В настоящия програмен период изграденото доверие в Програмата за развитие на селските райони, продължава да дава положителни резултати:

“Бюджетът на стратегията за ВОМР, която в момента реализираме, е в размер на 6 313 000 лева, като по-голямата част - около 3 900 000 лв. са средства от ПРСР, 1 900 000 лв. са по ОП Иновации и конкурентоспособност и около 1 500 000 лв. са ОП Развитие на човешките ресурси. По ПРСР 2014-2020 проектите, които се реализират са преди всичко на земеделски стопани и микропредприятия, които са свързани със създаване на трайни насаждения, закупуване на земеделска техника и модернизиране на земеделските стопанства, изграждане на преработвателни предприятия и закупуване на машини и съоръжения за тях.”


Зърнопроизводителят Иван Ченчев от село Дюлево, общ.Стрелча работи с МИГ Панагюрище - Стрелча - Лесичово. След като решава да диверсифицира производството си, миналата година земеделецът подава проект пред местната инициативна група по мярка 4.1 на Програмата за развитие на селските райони за създаване на овощна градина.

“Идеята ни беше да създадем овощна градина в масиви, където имаме преобладаващо участие със собствена земя и направихме проекта с помощта на консултанти и местната инициативна група. Става въпрос за 133 дка овощна градина от сини сливи сорт Стенлей”.


Средствата, предвидени по Стратегията на МИГ-а са изключително и само предвидени за местния бизнес и за местните земеделски производители и това потвърждава с думите си Иван, който е категоричен, че Местната инициативна група познава добре нуждите на бизнеса и адекватно съдейства за осъществяването на инвестиционните намерения:


“Реално с МИГ-а имаме втори консултант, освен този, който ползваме, тъй като през цялото време докато изработваме проекта, поддържаме връзка, консултираме се - изобщо водим откровен разговор с тях, което е много добре за нас. Смятам, че местната инициативна група е най-добрият начин за местните производители да осъществяват идеите и мечтите си.”


Освен за земеделска дейност, по Програмата за развитие на селските райони, се реализират и редица други проекти на територията на трите общини:

“Също така има мерки, които са насочени и към публичния сектор, чрез които общините от територията, НПО и читалищата имат възможност да разработят свои проекти и да бъдат финансирани за отделни дейност”.

Бизнесът извън земеделието по същия начин модернизира своите производства и в това се убеждаваме при следващата си среща.

Един от партньорите на МИГ Панагюрище - Стрелча - Лесичово е компания за картонени опаковки за храни в Панагюрище. Фирмата е с близо 20-годишна история, а над 95% от продукцията е предназначена за износ.

Проектът се състои в технологично обновление на производството чрез закупуването на 4 машини на стойност 200 хил. евро. Той вече е реализиран, а от компанията не крият, че берат плодовете от осъществяването му.

“Това, което постигнахме със закупуването на тези 4 машини, е че тази мярка дава възможност за увеличаване на обема на производството. Огромна възможност за разширяване на асортимента, за пробив на пазари, до които нямахме достъп до момента, както и много по-бърза реализация на това, което се изисква от нас. Много по-гъвкаво производство, увеличаване, макар и с малко, броят на работещите в дружеството. И още нещо важно - увеличаване на работната заплата, тъй като на тези машини работят по-висококвалифицирани работници”.


Георги Гергинеков, който е бивш кмет на Община Панагюрище и в ролята си на такъв през 2006 г. подписва първия договор за сформирането на МИГ Панагюрище - Стрелча - Лесичово, познава добре работата ѝ, както и постигнатите резултати през годините и дава своята висока оценка за местната инициативна група:

“Смятам ,че подаването на проекти пред МИГ има редица предимства, най-важното което е, че средствата, които се изразходват от МИГ-овете са насочени най-вече към малки предприятия. Познаваме се с ръководството на местната група. То познава производството на съответното предприятие и може да прецени най-добре къде да бъдат насочени тези средства.”

Георги Гергинеков, директор на предприятие за картонени опаковки за храни, Панагюрище.
При посещението си в МИГ Панагюрище - Стрелча - Лесичово се срещаме и с Васил Гевечанов, управител на предприятие в Стрелча в сферата на строителството, което е бенефициент по еврофондовете отново чрез местната инициативна група.

Фирмата се занимава с изкупна дейност, услуги със специализирана техника, строителство на сгради и съоръжения и основно покривни конструкции.

Компанията кандидатства с проект за подобряване условията на труд на персонала и закупуване на лични предпазни средства по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“

Съвместната работа с МИГ Панагюрище - Стрелча - Лесичово може да се определи като работа с професионалисти и всеотдайни хора. Смятам, че и при подаването на други проекти е предимство да участваме на местно ниво.

Да се изгради доверие в хората, за да разберат, че местната инициативна група може да помогне на техния бизнес, е било предизвикателство в самото начало - още през 2006-2007 г. В момента обаче е различно и доверието е голямо, споделя Лучко Македонски.

“Интересът за кандидатстване към стратегията за ВОМР на местния бизнес и на всички потенциални бенефициенти е наистина огромен в момента, тъй като те вече познават нашата работа, имаме достатъчно дълга история и имаме доверието им, че нещата могат да се случат”.

Думите на Лучко Македонски за изграденото доверие потвърждава и Иван Ченчев.
Земеделецът дори вижда, че чрез местната инициативна група може да се създаде или възроди поминък за дадено населено място:

"Село Дюлево е известно с лещата. Дюлевската леща е нарицателно също както Самоковските картофи, както дините от Любимец...В някои от следващите си проекти ще се опитаме да възродим и производството и отглеждането на леща в Дюлево”


Чрез дългогодишната работа на МИГ Панагюрище - Стрелча - Лесичово хората повярваха,че европейските средства могат да достигнат до всеки един от тях, казва Лучко Македонски. Той не крие и откровената си радост, че през всички тези години МИГ-ът успява да обедини местната общност:

“В досегашната си дейност, аз мога да се похваля с това, че от 2006 г., след създаването ни, трите общини - Панагюрище, Стрелча и Лесичово са единствените, които останаха обединени в името на това местната инициативна група да работи”


  МИГ Аксаково -  Девня
  20.07.2020 г.
  1668
  МИГ Аксаково -  Девня e пример за успешно сътрудничество между общини, бизнес и НПО (ВИДЕО)
  МИГ  “Аксаково -  Девня” - пример за успешно сътрудничество между общини, бизнес и неправителствен сектор. С този първи епизод стартираме нашата рубрика посветена на Местните инициативни групи. С нея...
  Виж повече
  МИГ Лясковец-Стражица
  31.07.2020 г.
  1453
  МИГ Лясковец-Стражица реализира успешно разнообразни проекти за местната общност (ВИДЕО)
  Мария Маринова е изпълнителен директор на Местната инициативна група - МИГ Лясковец- Стражица от 2009 г. - една от първите МИГ създадена в предходния програмен период по Програмата за развитие на селските...
  Виж повече
  Местни инициативни групи
  24.07.2020 г.
  2374
  Местни инициативни групи в тутракански села дадоха пример за успешни проекти по ПРСР (ВИДЕО+СНИМКИ)
  Регионът, където ви отвеждаме в нашия втори епизод от поредицата “МИГ- Създаваме бъдещето в селските райони” е Тутракан - Сливо поле. Тук са съсредоточени голяма част от овощарите, произвеждащи превъзходните...
  Виж повече
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете