Меню

МИГ Нова Загора подкрепя местни фермери и реализира проекти за инфраструктура в селата (ВИДЕО)

24.01.2021 г.
1277
видео продукция на БГ Медия

Местна инициативна група Нова Загора е създадена през 2016 г. с разписване на стратегията за изпълнение на МИГ-а, това дава и начало на работата за нейното изпълнение. Нейната работа се финансира чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, като в програмния период 2014-2020 г.

В резултат да изготвен анализ, екипът на МИГ Стара Загора оформя целите, които иска да постигне в региона: Повишаване на конкурентоспособността на икономиката и използване на потенциала за развитие на модерно и екологично земеделие; реализиране на икономически растеж, реализиране на икономически растеж, основан на потенциала на развитие на туристическите възможности и третата подобряването качеството на живот на местните жители и разнообразяване на възможностите за трудова заетост.

Никола Николов ни посреща в офиса на МИГ Нова Загора, за да ни запознае с развитието на на МИГ-а и неговата настояща работа по реализирането на приетата стратегия:

Никола Николов, Председател на МИГ Нова Загора

“ Всяко начало е трудно, но това пък дава възможност за развитие на нови дейности на територията на община Нова Загора, която е територията на МИГ-а. През годините Местната инициативна група проведе множество информационни кампании, обучения, индивидуални срещи с потенциални кандидати, с което повишихме доверието към нас като една полезна местна структура. Баланса на територията на нашата община и на местната инициативна група преобладават земеделските площи, което обуславя и приоритетно кандидатстване на земеделски стопани за подобряване на цялостната си дейност в земеделските стопанства. В настоящия момент имаме подадени 11 проектни предложения на земеделски производители от които имаме вече един тристранен договор за реализация. Община Нова Загора от своя страна има подписани вече 5 проекта за реализиране на инфраструктурни проекти. Интерес има и към другите мерки - за неземеделски дейности, за преработващи предприятия, мярката за подобряване на туристическата инфраструктура на територията на МИГ-а.


Отиваме в стопанството на земеделския производител Калоян в село Прохорово, община Нова Загора, който се занимава със земеделие от 7 години. Той решава да кандидатства пред МИГ- Нова Загора, за да модернизира стопанството си.

Реших да кандидатствам през МИГ, защото искам да модернизирам своето стопанство.
Мярката, по която кандидатствам е 4.1 - Инвестиции в земеделските стопанства. Чрез нея подобрявам ефективността на моето стопанство чрез закупуване на нови машини.
Чрез закупуването на трактора подобрявам бързината и качеството на обработките на полетата в моето стопанство.
Запознах се с хората от МИГ. Любезни хора, които при затруднения, ми помагат и ме насочват в правилната посока. Според мен, че подавам документите на местно ниво, е от полза, защото се конкурирам единствено с хората, колегите на местно ниво и имам по-големи шансове да бъда одобрен. Благодарение на местната инициативна група успявам да реализирам целите си.


Като партньор и бенефициент пред МИГ Нова Загора посещаваме и общината, която се е развило много добро партньорство през годините. Светла Стоянова съм, заместник-кмет съм на община Нова Загора ни посреща и споделя за съвместната работа:

Светла Стоянова заместник-кмет на община Нова Загора.

Община Нова Загора е в много добри партньорски отношения с местната инициативна група. Към момента сме подали 6 проектни предложения по мярка 7.2 - Инвестиции в създаването, подобряването и разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура като проектните предложения са на обща стойност над милион 352 хиляди лева и през настоящата година очакваме да продължим добрите партньорства като подадем още един проект по мярка 7.2 и в същия момент подадем и проект за изграждане на туристически информационен център по мярка 7.5 - Инвестиции за публично ползване на инфраструктура за отдих и туристическа инфраструктура.
Благодарение на работата ни с местната инициативна група имаме възможност да привлечем допълнителни средства, които да инвестираме в региона с цел подобряване на условията за живот и работа на младите хора и изобщо на населението в общината. Проектите, които се опитваме да реализираме, са за благоустрояване на градски парк, за изграждане на спортен комплекс по тенис, за изграждане на нов обреден дом в гробищния парк, ограда на един от парковете, по-малките паркове в града и проекти за изграждане на система за видеонаблюдение в град Нова Загора и селата, които са с едно огромно значение за местното население.
С реализирането на подобни проекти успяваме да подкрепим, всъщност и да развиваме и спорта, и цялостната инфраструктура на града ни. Смятаме, че по този начин, защото по-голямата част от проектите са насочени именно към свободното време на хората, успяваме да им осигурим една по-добра среда за живот. В същия момент с идеята за реализиране на видеонаблюдение в града и в селата на общината, реализираме и всъщност успяваме да създадем една по-безопасна среда на живот, защото в днешните времена, особено в малките населени места, това е един от съществените проблеми.


На финала на нашето посещение в МИГ Нова Загора Николай Николов, председател на МИГ - а споделя как работата им се е отразила в региона и кои са ползите от дейността на организацията.

Сформирането на Местна инициативна група Нова Загора спомага и си мисля, че ще спомага за развитието на региона. През годините на действието на МИГ-а, той се оказа една възможност за повишаване на потенциала на развитие на модерно и екологично земеделско производство, внедряване на иновации и повишаване на конкурентоспособността на икономиката, както и подобряването качеството на живот. Така, че МИГ е една важна институция, която се оформя като притегателен център за всички хора, които искат да се развиват на територията на община Нова Загора.

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете