Меню

МИГ Марица в подкрепа на традициите, но и на иновациите в селата от региона (ВИДЕО)

13.02.2021 г.
1974
В този епизод от поредицата ни "Бъдеще за развитие на селските региони" ще ви запознаем с Местна инициативна група Марица, която работи на територията на община Марица, обл.Пловдив, един от най-активните икономически селски региони привлякал на своята територия много бизнес инвестиции. В МИГ Марица ни посреща Мария Гюзелева, изпълнителен директор на МИГ-а, която ни разказва за дейността на местната инициативна група:

Мария Гюзелева, изпълнителен директор на МИГ Община Марица:
"МИГ - Община Марица е организация, която работи в обществен интерес. Основната цел на сдружението е развитието на селския район на територията на община Марица. Един от инструментите за постигането на тази цел е Стратегията за Водено от общностите местно развитие. Бюджетът на стратегията е 6 милиона 375 хиляди лева, осигурени чрез Програмата за развитие на селските райони, Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност и Оперативна програма Развитие на човешките ресурси като най-голям е приносът на Програмата за развитие на селските райони - почти 3 милиона лева. В стратегията са включени 13 мерки, а реализирането на проекти на местно ниво по тези мерки чрез МИГ дава възможност за развитие на територията на община Марица в различни аспекти на икономическия, социалния и културния живот. Към настоящият момент можем да кажем, че сме изградили добри партньорски взаимоотношения с публична администрация, бизнес средите и неправителствените организации на територията.МИГ - Община Марица се стреми да подкрепя местния бизнес и същевременно работи за подобряване качеството на живот на територията чрез осигуряване на възможности за интервенции в различни сфери.

Отиваме на посещение на една изключително интересна компания, която реализира своя иновативен проект, чрез МИГ Марица. Фирмата е създадена през 2018 и е. специализирана в производството на кафемашини и кафе-съоръжения за професионалния сектор. Нейният управител Радослав Драгийски ни посреща любезно и ни споделя повече, както за дейността на предприятието, така и за своята работа с МИГ Марица:"Избрахме да работим в община Марица, тъй като локацията за нашия бизнес е изключително важна. Тук има една изключително добра логистична свързаност както между селищата в Община Марица, така и в Пловдив като областен град. И особено голямо преимущество е за нас е близостта на автомагистрала Тракия. Предимството е тук в община Марица е, че започва да се натрупват и други бизнеси, които са предпоставка за по-лесен начин ние да ползваме техни услуги и стоки, които са необходими за нашата дейност. Научих за местната инициативна група, когато бях да изкарвам едни документи в община Марица. Там видях материали - техни, информационни, и реших се да ги посетя и да проуча въпроса по-добре. Ние кандидатствахме по мярка 1.06 - Подкрепа за разработване на иновации от стартиращи предприятия от стратегията на МИГ, местните инициативни групи. Нашият проект е за изграждане на cloud-базирана система, свързваща нашите собствени машини, през които да се осъществи двукомпонентна комуникация в реално време, превенция на грешки в работата, въвеждане на информация относно хранителните показатели на клиентите. Нашите продукти са подходящи за професионална гама като предприятия, търговия, хотелиерство, ресторантьорство, здравеопазване и други хранителни технологии. Реализацията на този проект е изключително важно за нашата фирма, защото ще даде възможност бързо да отстраняваме всеки възникнал проблем при работата на нашите машини, за предотвратяване възникването на нови проблеми и значително ще подобри комуникацията между нас, нашите клиенти, съответно техните клиенти и това ще доведе до драматично оптимизиране на работните процеси в предприятието.
С екипът на МИГ - Община Марица се запознах преди да кандидатствам по някои от проектите. С една дума - описанието относно комуникацията и съвместната ни работа беше блестяща. В самото начало аз бях доста предупреден и мислех, че е на местно ниво нещата са създадени някой да вземе някакви пари и да бъдат усвоени. Колко бях учуден от отзивчивостта, компетентността на този екип в МИГ и с една абсолютна убеденост мога да заявя, че подобен професионализъм не се среща в България навсякъде. Това е изключително рядко. Считам, че МИГ като система, е изключително добро решение за подпомагане на иновациите и конкурентоспособността от по-малките селища."

След като се запознахме с уникалния високотехнологичен проект се отправяме към следващото предприятие, което носи много радост на децата с производството на плюшени играчки. Заобиколени от тях, нейният управител Даниел Кехайов ни разказва за реализацията на своя проект пред МИГ Марица по Мярка М08 „Подобряване на производствения капацитет в МСП:

"Най-важното като цяло за всеки един бизнес, за да може, нали, той да бъде доста устойчив, е това да бъде конкурентоспособен и ние също подкрепяме това твърдение и конкурентоспособността на нашия бизнес, конкретно, е в много тясна зависимост от производствения капацитет, естествено - от нашите пазарни позиции и, разбира се, изключително важно в случая на производство е това да имаме квалифицирана работна ръка и тя да е доста добре подсигурена. Разбира се, най-важното остава финансовия ресурс.Нашия проект, с който кандидатствахме пред МИГ, беше по мярка за подобряване на производствения капацитет в малките и средните предприятия и съответно беше по Оперативна програма Иновации и конкурентоспособност. Това, което закупихме с помощта на проекта, е четири броя автоматични машини за програмируеми шевове, които са допълнително снабдени и с лазер, който допълнително спомага за директното разкрояване на детайлите след като бъдат ушити. Смятам, че с проектите, които финансира местната инициативна общност, тя наистина допринася за подобряване качество на живот на територията на община Марица. Това, разбира се, няма как да не рефлектира върху желанието на това млади хора да остават на територията общината. Вие сами може да видите и в нашето предприятие колко много млади хора има и общината наистина е жива и пълна с млади хора.

Следващото ни посещение е в народното читалище “Васил Левски - 1930”, село Бенковски, което реализара пред МИГ Марица проект: "Сцена на талантите - Бенковски" с финансовата подкрепа на Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони чрез подхода Водено от общностите местно развитие от стратегията на МИГ-а.
Стоилка Дишлиева и съм секретар на Народно читалище “Васил Левски - 1930”, село Бенковски:

"Нашето читалище е съвременен информационен център. Поддържаме, организираме в библиотека, която ежегодно попълваме фонда с нови книги, предоставяме безплатен и неограничен интернет достъп за своите ползватели. Изпълнявали сме проекти за съхраняване традициите и обичаите в нашия край. Настоящият проект е свързан със съхраняване и популяризиране на местния песенен фолклор. Паралелно с нашия проект, община Марица изпълнява проект за подмяна, основна подмяна, на ел.инсталацията в читалищната сграда. Това, че можем да подаваме проекти към МИГ Марица е добре за нас, защото така читалищата обновяват материалната си база, повишават качеството на културния продукт, а оттам се повишава и качеството на живот с нашите населени места."Завършваме нашата обиколка в община Марица в село Труд. Народното читалище „Светлина – 1929г.“ в селото пази един уникален занаят - шитата дантела, известна под името „Кене“. За да го популяризира, читалището реализира проект пред МИГ Марица под името „МузАтелие“ – културна информационно-творческа стая. Катя Колева от кметството от село Труд ни разказа повече:

"Кенето е едно забравено, но изключително ценно културно наследство - шитата дантела. Позабравено българско ръкоделие, което се е правило в селото. С помощта на малката игла за шиене, българката изработване на изящната и най-красивата дантела. С нея тя украсява огърлиетата, ръкавите и полите на ризите си, също спално и лично бельо, кърпи за глава и други. Художествената стойност на кенето се състои в това, че не е предварително нарисувано на хартия, а направо между пръстите. По-точно значи - с точно око, спокойна ръка и с голяма любов. Основната цел на проекта е съхранение и развитие на културното наследство и българските занаяти в селото. В продължение на на шест месеца проектът предоставя възможност на желаещите участници да участват в него, да творят и да допринесат за запазването на специфичните умения по шиене на кене чрез обучение, а за създаването на уютна атмосфера за участниците е закупено обзавеждане и оборудване в творческата стая. Както е известно - на нас читалищата ни е трудно да се конкурираме с проектни предложения на голяма сцена и на национално ниво. Затова оценяваме възможността, която имаме - да кандидатстваме с проект и пред местната инициативна група. Работата с екипа на МИГ по отношение на административните трудности, документи, беше изключително ползотворна.

Изключително впечатление от дейността на Местната инициативна група в община Марица на финала на нашето посещение Мария Гюзелева е уверена, че работата на МИГ Марица работи пряко за развитието на територията:Мария Гюзелева, изпълнителен директор на МИГ Община Марица

Местна инициативна група Община Марица спомага за развитието на региона - със своята дейност, със стратегията, която изпълнява, МИГ допринася за това територията на община Марица да се превърне в икономически и социално жизнена територия със съхранена местна идентичност, високо качество на живота, осигурено развитие за младите хора, конкурентни земеделие и бизнес и съхранена околна среда и местен потенциал.


  МИГ Исперих
  21.01.2021 г.
  1151
  МИГ Исперих помага 10 години на фермерите и за развитието на неземеделски дейности в селата (ВИДЕО)
  МИГ Исперих има вече 10-годишна история и тя е успешна за местната инициативна група. МИГ-ът успява да изгради много добър екип и ентусиазиран управителен съвет, който както привличат бенефициенти - хора от...
  Виж повече
  МИГ Аксаково -  Девня
  20.07.2020 г.
  1688
  МИГ Аксаково -  Девня e пример за успешно сътрудничество между общини, бизнес и НПО (ВИДЕО)
  МИГ  “Аксаково -  Девня” - пример за успешно сътрудничество между общини, бизнес и неправителствен сектор. С този първи епизод стартираме нашата рубрика посветена на Местните инициативни групи. С нея...
  Виж повече
  24.01.2021 г.
  1291
  МИГ Нова Загора подкрепя местни фермери и реализира проекти за инфраструктура в селата (ВИДЕО)
  видео продукция на БГ Медия Местна инициативна група Нова Загора е създадена през 2016 г. с разписване на стратегията за изпълнение на МИГ-а, това дава и начало на работата за нейното изпълнение....
  Виж повече
  МИГ Панагюрище - Стрелча - Лесичово
  05.09.2020 г.
  2017
  МИГ Панагюрище - Стрелча - Лесичово работи близо 15 години в подкрепа на местното развитие (ВИДЕО)
  С 9-ти епизод от поредицата “Местните инициативни групи - Създаваме бъдещето в селските райони” ви срещаме с една от първите групи, създадени в България по подхода ЛИДЕР още преди влизането на...
  Виж повече
  МИГ Тервел-Крушари
  22.01.2021 г.
  1990
  МИГ Тервел-Крушари - Пример за партньорство между селски общини (ВИДЕО)
  видео продукция на БГ МЕДИЯ  Днес се отправяме към две малки общини - Тервел и Крушари. На тяхната територия от 2010 г. работи и местната инициативна група. В МИГ Тервел- Крушаре ни посреща...
  Виж повече
  08.02.2021 г.
  1277
  МИГ Сандански - реална подкрепа за местни инициативи в селата (ВИДЕО)
  В настоящия програмен период от 2016 година, МИГ - Сандански изпълнява еднофондова стратегия, която се финансира от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, с 7 включени мерки от...
  Виж повече
  МИГ Лясковец-Стражица
  31.07.2020 г.
  1469
  МИГ Лясковец-Стражица реализира успешно разнообразни проекти за местната общност (ВИДЕО)
  Мария Маринова е изпълнителен директор на Местната инициативна група - МИГ Лясковец- Стражица от 2009 г. - една от първите МИГ създадена в предходния програмен период по Програмата за развитие на селските...
  Виж повече
  Местни инициативни групи
  24.07.2020 г.
  2393
  Местни инициативни групи в тутракански села дадоха пример за успешни проекти по ПРСР (ВИДЕО+СНИМКИ)
  Регионът, където ви отвеждаме в нашия втори епизод от поредицата “МИГ- Създаваме бъдещето в селските райони” е Тутракан - Сливо поле. Тук са съсредоточени голяма част от овощарите, произвеждащи превъзходните...
  Виж повече
  МИГ Радомир-Земен
  08.06.2020 г.
  2766
  Кампания за местната общност, стартира МИГ Радомир-Земен (ВИДЕО+СНИМКИ)
  В подкрепа на местната икономика МИГ Радомир-Земен стартира инициатива за преодоляване на негативните последици вследствие разпространението на COVID-19. Кампанията ще се проведе под мотото...
  Виж повече
  Васил Грудев, ДФЗ
  07.10.2020 г.
  1038
  Васил Грудев, ДФЗ: 180 млн. лева се разпределят за проекти на МИГ-ове в селата
  По подхода ВОМР се разпределят 180 млн. лв. в подкрепа на местното развитие за устойчива пазарна конкурентоспособност в малките населени места. Това съобщи изпълнителният директор на ДФЗ Васил Грудев по...
  Виж повече
  ПРСР 2021-2027
  01.12.2020 г.
  2347
  МЗХГ разширява териториалния обхват на МИГ-овете в селата за новата ПРСР 2021-2027
  МЗХГ разширява териториалния обхват на Местните инициативни групи в селата. Това стана ясно от проведената онлайн конферента среща  на Тематичната работна група (ТРГ) за разработване на...
  Виж повече
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете