Меню

МИГ Лясковец-Стражица реализира успешно разнообразни проекти за местната общност (ВИДЕО)

31.07.2020 г.
1434
Мария Маринова е изпълнителен директор на Местната инициативна група - МИГ Лясковец- Стражица от 2009 г. - една от първите МИГ създадена в предходния програмен период по Програмата за развитие на селските райони, с одобрена и финансирана стратегия. За дългият път на развитие, натрупания опит и накъде отправят поглед в местната общност Мария ни споделя:

В началото беше трудно. Беше трудно да обясним, защо една малка програма иска да работи активно с местната общност, с едно работещо публично-частно партньорство, защото в МИГ участват и двете общини - Лясковец и Стражица, участват представители на неправителствения сектор и представители на различните сектори от местната икономика и селското стопанство. Има едно недоверие също така в прилагането на местните подходи и тя е свързана с това, че има едно недоверие към всички финансиращи програми и когато се доказахме през първия програмен период, че моделът за работа чрез местната общност работи, този период има повече доверие към нас и общността има по-голям капацитет да генерира добри идеи.


В настоящия период по Програма за развитие на селските райони сме обявили всички мерки почти за финансиране. Дойдоха вече интересни проекти по новите правила, по новите изисквания. Общините в този период също ще могат да дофинансират свои дейности свързани с инфраструктура, спорт и отдих. Бизнесът внесе проекти, които са доста атрактивни и са свързани с подобряване на услугите в малките населени места - автосервизи, автомивки, производствени дейности. Земеделските производители продължиха да внасят проекти за обновяване техниката за обработка, да модернизират, имаме проекти свързани с пчеларство, с животновъди. За първи път имаме проект и за ветеринарна лаборатория. А по мярката за културно наследство имаме много проекти за пресъздаване на фолклорни обичаи и празници, фестивали, а читалищата внасят проекти за дигитализация и подобряване на услугите от своята дейност.

Антоанета Чукорова е изпълнителен директор на общински детски комплекс Стражица, където в това училище за свободно време децата имат възможност да развиват своите заложби, своят талант или осмислят своето свободно време. Центърът има опит в работата с Местната инициативна група и успешно създава Школа за Духови инструменти по Първия програмен период на ПРСР.

Какви са идеите за участие в новия програмен период ни разказва г-жа Чукорова:

Тепърва имаме подписани проекти по мярка 0.1 и мярка 7.2 , като по мярка 0.1 проектът ни е за закупуване на носии и пресъздаване на обичая Лазаруване. Целта ни е да запазим традициите и да ги предадем през поколенията. Другият ни проект по 7.2 е за иновации и по него имаме намерение да закупим интерактивни маси, които ще спомогнат за осъвременяване на материалната база и ще помагат на учениците да намират своевременно точната информация.
Смятам, че е по-удачно да подаваме нашите проекти пред МИГ, защото тя познава проблемите на населените места и каква е нуждата на населението. Тези проекти несъмнено ще имат благоприятно въздействие върху развитието на местната общност.


Валентина Стойнева, уредник на Художествената галерия в гр Стражица ни посреща , за да сподели своя опит по мярка МИГ 01 - Проучвания и инвестиции, свързани с поддържане, възстановяване и на културното и природното наследство на селата и работата по нея с Местната инициативна група Лясковец - Стражица.

Галерията е с богата история, която води своето начало от 1960 г. и е една от първите в страната. В нея се помещават над 1000 творби, някои от които на бележити майстори като Владимир-Димитров Майстора, Димитър Казаков, Васил Стоилов. По МИГ-а кандидатствахме за средства, с които да подобрим експонирането на художествените творби. Климатизирахме обекта, оборудвахме едно от помещенията с техника, за да се ползва за конферентна зала, рамкирахме и изложихме картините. Направихме детско ателие за керамика и рисуване. Най-голямата инвестиция е и направата на музейната зала, за да съхраним наследството и историята на Стражица и региона.


Една от емблемите на региона, където работи МИГ Лясковец-Стражица са горнооряховските месни продукти. За популяризирането им разговаряме с Георги Георгиев, технолог в едно от предприятия, което произвежда месни продукти от региона и реализира проект по подмярка 4.2. ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА и МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ чрез МИГ Лясковец - Стражица:

Имаме 70 обекта в цялата страна и продукцията за всичките ни павилиони се произвежда на местно ниво. Взехме решение да произвеждаме нови продукти. За да изпълним изискванията на българското и европейско законодателство ще изградим изцяло нова сграда, където да може да преработваме птичи меса. Целта е да произвеждаме готов продукт, който в последствие да изисква само лека термична обработка на скара. Фирмата реши да кандидатства по програмите на Местната инициативна група Лясковец - Стражица за закупуване на паро-варилна кабина нужна за производството.

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете