Меню

МИГ Исперих помага 10 години на фермерите и за развитието на неземеделски дейности в селата (ВИДЕО)

21.01.2021 г.
1109
МИГ Исперих има вече 10-годишна история и тя е успешна за местната инициативна група. МИГ-ът успява да изгради много добър екип и ентусиазиран управителен съвет, който както привличат бенефициенти - хора от бизнеса, от сдруженията с нестопанска цел, така и успяват да убедят общината, чрез общинския съвет и администрацията, че тяхната работа е в полза на цялата местна общност. Местна инициативна група Исперих осъществява своята дейност чрез Европейски земеделски фонд за развитие на селските райони, като в програмния период 2014-2020 г. се реализира под наименованието, водено от общностите местно развитие.

За работата на МИГ-а, натрупания през годините опит и развитието на местната общност разговаряме с Даниел Димитров, председател на МИГ Исперих:

МИГ Исперих има вече 10-годишна история и тя е успешна за местната инициативна група. Разбира се, като всяко начало и нашето беше трудно. И най-вече за това да можем да създадем доверие у хората, но след тези 10 години можем да кажем, че МИГ Исперих се превърна в институция на територията на община Исперих, на която общността вярва. Разбира се, всяко начало е трудно. Този период, когато създадохме МИГ Исперих беше неясна и нормативната база, хората не бяха ориентирани за това какво ще се случва и какво може да направи за тях миг Исперих, но с много срещи с хора от общината, от общността, успяхме да ги убедим, че има бъдеще и има от какво да се ползват те тук, на територията на общината, ползвайки услугите на МИГ Исперих. По наши наблюдения и готвейки стратегията на местната инициативна група за този втори програмен период стана ясно, че хората, освен земеделие, искат да разнообразяват и своите дейности в неземеделски производства и това е една от мярката, която през този период набира, така, много бенефициенти, желаещи земеделски производители, които имат нуждата да разнообразят своята дейност, разбирайки се изпълнявайки многофондова стратегия.Евгения Николова е прокурист в металообработващо предприятие, което работи на територията на община вече 20 години, изцяло за външния пазар. Това налага компанията да се развива своя производствен процес. Разговаряме с Евгения, за това как реализираният проект чрез МИГ Исперих по мярка - ОПИК 1 “Капацитет за растеж в малките и средни предприятия” увеличава не само производителността на предприятието, но и спомага за увеличаване на трудовата заетост в региона.

Това, което бяхме замислили като проект, мислехме да го реализираме със собствени средства, но екипът на МИГ дойдоха и ни дадоха тази възможност, което всъщност финансово ни облекчи. Те бяха тези инициатори ние да участваме в този проект. Комуникацията с МИГ-а е много простичко нещо, защото инициативата идва предимно от тях. Постоянно, ежеседмично, по имейл, по телефон - какви са новостите, какви са промените, какво можем съвместно за общината да решим, е тяхна инициатива, за което аз много им благодаря в тази много трудно обстановка. Особено сега в страната.
Това, че има такава група, създадена в Исперих, в община Исперих, категорично мога да заявя, че тя спомага за намаляване безработицата в общината и задържа наистина младите хора тук. Това е факт. Когато започнахме проекта, едно от минималните условия беше да назнача поне 4 души за тази автоматична линия за никелиране. И на мен това ми се струваше прекалено много като число, защото си казах “Автоматизация, а всъщност ще трябва да назначавам още хора”. Впоследствие се оказа, че от 80 души персонал, който имах към началото на проекта, в момента работят 130 души точно и единствено само заради тази линия за автоматично никелиране. Повиши се наистина производителността, дойдоха изключително млади хора на работа и имаше страхотен обществен и производствен ефект.

За експортно ориентирания ни бизнес, за да имаме постижения в тази област, изключително е важно присъствието на нашите специалисти тук, които са на много високо ниво и които по никакъв начин не неглижират и не изоставят новите работници, а ги обучават и те правят продукцията много висококачествена и това ни прави всъщност конкурентноспособни на външния пазар.


Посещаваме лекарският кабинет на гинеколога доктор Самедин Сабит. Той се грижа за майчиното и женско здраве като специалист от 2010 г. За развитието на своята дейност, той кандидатства пред мИГ Исперих за закупуване на стационарен ехограф по мярка 6.4. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от Програмата за развитие на селските райони.
 

В този кабинет преглеждам от 2011 година и се занимавам най-вече с женското здраве, профилактичните прегледи при жени и консултации на бременни. Проектът, с който кандидатствах, е за неземеделски дейности и проекта включваше закупуване на висок клас ехографска апаратура, който да ми бъде в полза за моята работа.
Закупуването на една апаратура в нашата област, която е по-висок клас и която е нова, е винаги винаги финансово обременяваща и е скъпа. Така че кандидатстването пред МИГ-а с помощта на проект, донякъде ни подпомага и ни улеснява. Самата апаратура, която е закупена с помощта на проекта, ще подобри най-вече качественото на самата услуга - ще подобри моята дейност и услугите, които аз предлагам на пациентите си.
С местната инициативна група в град Исперих работя за първи път. Мога да кажа, че от тяхна страна виждам съдействие, подкрепа. Единственото, което, може би, на тях трябва да им се помогне е да бъдат сроковете за изпълнение по-кратки и по-бързо да достигат така наречените европейски пари до гражданите в България.


Следващата ни спирка е в община Исперих, които са както партньор на МИГ-а, така и бенефициент. Разговаряме с зам. кметът на общината Аксел Кичук за това, как чрез реализирането на проект по програмата ОПРЧР 2 „Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности“ чрез МИГ Исперих, общината работи в посока на интеграция на уязвимите социални групи на нейната територия. Това дава възможност на неактивните лица да станат активни и търсещи активно работа на трудовия пазар, да придобият нови умения и да са запознати със своите социални и здравни права.

Казвам се Аксел Кичук. Заместник-кмет съм в община Исперих, хуманитарни дейности.
Проектът стартира от 1 декември 2019 година. Нарича се Социално-икономическа интеграция на маргинализирани общности в община Исперих. Той беше реализиран по Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси” чрез стратегията на МИГ Исперих. Целта на проекта беше да се подобри достъпа до заетост на социално изключени лица, достъпа до здравни услуги, до социални услуги, които живеят в много тежки социални и икономически условия. Този тип проекти дава реален шанс на социално изключени лица, които не са активни на трудовия пазар, не са активни в сферата на своите социални права и здравни права, да могат да станат активни на трудовия пазар да имат информация, да са информирани за здравните и социалните си права, да придобият граждански обществени компетентности, да придобият трудови навици и мисля, че тези проекти са много полезни специално за тази целева група.
Съществуването на МИГ Исперих е голям шанс за община Исперих. Ние съвместно реализираме много проекти. Примерно, този проект приключи сега - на първи януари 2021 година по оперативна програма Развитие на човешки ресурси чрез стратегия на МИГ Исперих, но ние тепърва предстои да реализираме и други проекти по програмата за Развитие на селските райони, пак чрез стратегията на МИГ Исперих. По мярка 7.4 - 6 проекта ще реализираме, като в края на този проект в нашата община ще има много по-добра културна, спортна и пазарна инфраструктура. Така че ние имаме нужда от МИГ Исперих и да работим заедно.


Даниел Димитров, председател на МИГ Исперих:

Наличието на местната инициативна група тук, на територията на нашата исперихска община, спомогна в много аспекти. Освен в развитието на селското стопанство, ние спомогнахме на много земеделски производители да обновят машинно-тракторния си парк да разнообразят производствата си в земеделието през този период. Помогнахме на малки и средни предприятия да развият бизнеса си, да го разнообразят, да инвестират в машини, техника и в хора. Помогнахме и с много проекти за развитие на културно-историческото наследство на територията на община Исперих, както и за развитието на инфраструктурата на общината.
Това е начинът, по който ние успяхме да изградим доверието взаимно между нас и бенефициенти. Затова си пожелаваме столетие.


Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете