Меню

МИГ Аксаково -  Девня e пример за успешно сътрудничество между общини, бизнес и НПО (ВИДЕО)

20.07.2020 г.
1689
МИГ  “Аксаково -  Девня” - пример за успешно сътрудничество между общини, бизнес и неправителствен сектор.
С този първи епизод стартираме нашата рубрика посветена на Местните инициативни групи. С нея искаме да Ви представим как тези общности работят за подобряване качеството на живот и създаването на бъдеще в селските райони, изградено върху развитието на предприемачеството, социалните дейности и инфраструктурата. Ще видите успешно изпълнени стратегии за развитие на инициативи по подхода Водени от общностите местни групи, които са финансирани по Програма за развитие на селските райони (2014-2020 г.).

Днес ще ви запознаем с МИГ Аксаково- Девня, която успешно работи на територията на общините Девня и Аксаково от 2011 г. През новия програмен период МИГ-ът защитава стратегията си и получава близо 6 млн. лева, като половината от тях са по Програмата за развитие на селските райони. До момента са направени повече от 12 приема и стратегията се реализира с успех.

ВИЖТЕ ВИДЕОТО:


Свилен Шитов, Председател на МИГ Девня Аксаково:

"Известно е, че доверието се гради много трудно. Така беше и в нашия случай. Още през 2011 година в рамките на първия програмен период вложихме много усилия и време, за да информираме максимален брой хора с потенциален интерес към съответните мерки. Всъщост и тогава хората подхождаха несигурно, което от наша страна изискваше повече усилия и срещи и въпреки всичко - успяхме, почти 100% изпълнихме целите, които си бяхме поставили през първия програмен период. През настоящия период изтърпяваме също подобни трудности. Имаме ново предизвикателство  - кандидатстваме за многофондово финансиране, което означава нови партньори, отново усилия да убеждаваме местната общност да кандидатства пред Местната инициативна група. Смятам, че до този момент успяваме в това.

През новия период плюсът е, че доверието на населението на двете общините е разпознаваемо - какво предлагаме, какво представлява МИГ и се надявам отново да изпълним целите, които сме си поставили."


На територията на Местната инициативна група МИГ Девня - Аксаково най-широко е представено селското стопанство. Материалната база на тези стопанства е морално остаряла и в първия програмен период голяма част от селскостопанските производители се възползваха от мерките и така постигнахме подобряване на тази инфраструктура.

Общините също се възползваха на 100% за подобряване на инфраструктурата - това са средства за читалища, социални сгради и обществени такива на територията и на Девня, и Аксаково. Много от заетите в селското стопанство желаят да разнообразят своята дейност с неземеделски дейности, водени от сезонния характер на земеделието. По тази причина заложихме доста голям бюджет на мерки, които са за неземеделски дейности. При провеждане на първите процедури най-голям интерес има точно към този сектор. Според нас най-голям интерес има и сферата на туризма.

Йордан Попчев развива част от своя дейност в красивото село Слънчево, община Аксаково. Фирмата, която управлява започва дейност с персонал от 10 души и малък цех с ограничен асортимент от гранит, български мрамор и варовик и за кратко време се превръща в една от най – проспериращите компании в бранша. Специализирана е в облицовки, настилки, кухненски плотове изцяло от камък. С него разговаряме за проекта, който реализира с помощта на местната инициативна група Аксаково - Девня.

Йордан Попчев, управител на фирма за каменна облицовка:

"Участваме в МИГ Аксаково-Девня с намерението да подобрим капацитета на конкурентоспособност на самата фирма, тъй като новите тенденции в строителството са повече детайли и орнаменти по фасади. Кандидатствахме и взехме тази прекрасна машина, която ни позволява да влезем в тон с новите изисквания - дизайнерски, проектантски и в момента работим много добре с нея. Сега с новата машина правим един голям комплекс, който е изцяло с фасадни орнаменти - сложни арки, подпрозоречни корнизи, стъпала и т.н.

Аз съм много доволен, защото бяхме чували че по тези програми се влиза много трудно, с ходатайство. Ето виждате, че сега се запознавам с кмета на Девня и просто си кандидатстваме на общо основание по програмата, точно затова, което ни трябваше. Даже ако имаме още две такива машини ще бъдем още по-конкурентноспособни на пазара. Другите машини са стари от 70-те, 80-те години и те нямат този капацитет. 

Това е най-доброто нещо, което може да се случи на бизнеса - да се развива. Това е най-голямата помощ за нас работещите предприятия. А благодарение на МИГ-а Аксаково Девня ние взехме тази машина в точното време, когато ни беше необходима."


Йордан Попчев ни развежда из предприятието и ни показва всичко в детайли, за да ни покаже думите си, превърнати в дела.

Следващата ни спирка в МИГ Аксаково-Девня е в едно предприятие с големи традиции, което е със стратегически функции за заетост на територията на Местната инициативна група. Фирмата работи в сферата на машиностроенето и поддръжката на химически заводи, ТЕЦ - ове, ремонт на корабостроене. След като се запознава с дейността на МИГ Аксаково-Девня, преминава обучение за възможностите за кандидатстване, предприятието взема решение да се възползва от възможността да подобри производствените си мощности.

Пламен Гунев, изпълнителен директор на компанията ни посреща топло в един дъждовен летен ден, за да сподели как са реализирали своя проект към Местната инициативна група Аксаково-Девня:

"Нашият проект е за подобряване на производствения капацитет и управление на бизнес процесите в предприятието, което включваше закупуване на един струг и ERP софтуер за управление на производствените процеси във фирмата. С нейното внедряване могат да се направят по-бързи анализи за мениджърското управление, за да се знае къде, какво трябва да се направи във фирмата, за да може да работи по-добре. Това е свързано и с управлението на фирмените ресурси - складово стопанство, управление на материалите, поръчките самия технологичен процес. С новите машини се подобрява и самата себестойност на продукцията, където тя намалява. Самото изделие се изработва за по-кратко време, което от своя страна пести енергия, пести време и могат да се произвеждат повече бройки. Не на последно място е подобрените условия на труд, защото винаги новите машини водят нещо положително - по нисък шум, по ниски вибрации, които да предпазват нашите работници.

В процеса на работа се запознахме и с хората, които работят в МИГ-а. Контактували сме на място или по телефон и те винаги са се отзовавали на нашите искания и питания. Нещата вървяха добре и се справихме с предизвикателствата през изготвянето на един такъв проект. От тази гледна точка, това е положително когато има такава структура на местно ниво, да може да отидеш по всяко време и да се уточнят някои неща, когато има въпроси и неясноти по обработката на документите за проекта, който трябва да се изготви."


В края на нашето посещение Свилен Шитов, Председател на МИГ Девня Аксаково ни споделя своите очаквания за развитие на местната общност и дейността на МИГ Аксаково - Девня:

Оптимист съм за финализирането на мерките до края на този програмен период и реализирането на проектите, които предстоят. Надявам се през следващия програмен период и опитът, който сме натрупали като екип, Местна инициативна група и общините да ни се даде възможност да се реализираме в повече сфери. Надявам се това което правим, да го правим за развитието на територията, това е смисълът на местните инициативни групи, така че бъдещето е в това - да се конкретизира за съответна територия да се развива. Така се дава възможност на бизнеса да се развива и да бъде по-конкурентноспособен на пазара.

Вярвам, че местният бизнес, неправителственият сектор и общините респективно имат доверие към МИГ и ще продължат да правят всичко възможно да търсят всяка една възможност която се предоставя чрез МИГ, за да развиваме териториите. Няма друга формула. Опитът който споделяме с други Мигове там където сме ходили - Италия, Испания , това е - популяризирането на териториите дава възможност на бизнеса да се развива и т.нар. кръгова икономика, т.е правим едно, другият произвежда друго и така помагаме на територията да се развива. Предимството на нашия МИГ Девня - Аксаково е, че все пак сме туристически общини, близко сме до голям град и това ни дава едно голямо предимство. Въпросът е да се възползваме от всички възможности, които предоставя Местната инициативна група.


Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете