Меню

МЗХ публикува за обществено обсъждане промени в стандартите за добро земеделско и екологично състояние

Министерство на земеделието и храните публикува за обществено обсъждане проект на заповед, с която се променят стандарти 5, 6, 7 и 8 за добро земеделско и екологично състояние (ДЗЕС 5, 6,7 и 8) от Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на България 2023 – 2027 г. Целта на изменението е да се намали административната тежест за земеделските стопани при прилагането на стандартите през 2024 г.

Предложените промени са предварително обсъдени с браншовите организации и заинтересованите страни в рамките на писмена процедура на Комитета по наблюдение на СПРЗСР 2023-2027 г. и след приключили преговори с Главна дирекция „Земеделие“ и Главна дирекция „Околна среда“ към ЕК.

При изменението на ДЗЕС 6: „Поддържане на минимална почвена покривка през периоди, които са най-чувствителни“ e oпределен чувствителен период от 01 юни до 30 септември, включително, в който е задължително върху минимум 80% от цялата обработваема площ на земеделското стопанство, да се поддържа минимална почвена покривка.

На земеделските стопани се предоставя възможност при изпълнението на стандарта да осигурят последваща култура в рамките на 2 седмици след премахването на предходната растителна покривка или 3 седмици след премахването на предходната растителна покривка само за площите с последваща култура рапица. При трайните насаждения, за осигуряване на минимална почвена покривка върху минимум 50% от площта с трайни насаждения в стопанството, се извършва укрепване на междуредията чрез затревяване, засяване с покривни култури или мулчиране през чувствителния период.

Улеснение за ДЗЕС 7 „Сеитбооборот (ротация) на културите върху обработваема земя, с изключение на култури, отглеждани под вода или диверсификация на културите“ е възможността фермерите да го изпълняват чрез познатата им от програмния период 2014-2020 г. диверсификация на културите.

Облекчението за стопаните в ДЗЕС 8: „Запазване на непроизводствени обекти и площи за подобряване на биологичното разнообразие в земеделското стопанство“ е отпадането на изискването за заделяне на определен дял от обработваемата земя като непроизводствени площи. Остава задължението за запазване на съществуващите особености на ландшафта (отделни дървета, дървета в редица, синори, живи плетове или, дървета в група и тераси).
Изменението предвижда още, че малките стопанства, които не надвишават 10 хa, са освободени от проверки и санкции на предварителните условия.

При прилагането на стандарти 5, 6, 7 или 9 за ДЗЕС се допускат временни дерогации от изисквания като срокове и периоди, в случай на метеорологични условия, които не позволяват изпълнението им през съответната година.
Крайният срок за предоставяне на предложения и коментари по публикувания документ е до 3 август 2024 г., включително, като с него може да се запознаете в прикачения файл по-долу:

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

ЗАПОВЕД ПРОМЯНА ДЗЕС 2024 128.36 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете