Търсене

МЗХГ купува ваксини срещу Син език за 6 500 000 лв.

13.08.2020 г.
9191
* на снимката: поставяне на ваксина срещу Син език

Министерството на земеделието храните и горите (МЗХГ) планира да закупи партида от нови ваксини срещу заболяването по овцете - Син език, което преди няколко години уби около 1/4 от овцевъдния сектор в България и значителна част от дивите животни главно в Стара планина.

Бюджетът за ваксини срещу Син език е 6 500 000 лева, като за целта Министерски съвет е постановил допълнителни трансфери (предоставени трансфери) между бюджети и сметки за средства от Европейския съюз.

Средствата за ваксината за Син език ще се осигурят чрез преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2020 г.

Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева трябва да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на земеделието, храните и горите за 2020 г. и да уведоми министъра на финансите. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.