Меню

МЗХГ и фермери обсъдиха промени по обвързаната подкрепа за 2020

29.07.2019 г.
1976
Предложения за промени в нивото на модулация по схемите за обвързаната подкрепа за Кампания 2020 г.  бяха обсъдени на заседание на Консултативния съвет по животновъдство днес. Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева заяви, че промените са на база на проведените в цялата страна Областни консултативни съвети. Тя уточни, че са взети под внимание постъпили предложения, анализи на данните и възможностите по отношение на отделни схеми.

По данни на заявяването за кампания 2019 г., единствено при биволите се бележи ръст. При говедата има намаление от 4 %, а при овцете с 9 %. По схемите за обвързана подкрепа за млечни крави, месодайни крави и юници, млечни крави под селекционен контрол, месодайни крави под селекционен контрол и биволи, се предлага да бъде увеличен броят на животните от 30 на 50, които да имат по-високо ниво на подпомагане. Ставката за тях да бъде повишена от 10 на 25 % за първите 50 животни. По отношение на схемата овце-майки и кози-майки под селекционен контрол на база на размера на стопанствата, се предвижда да бъде увеличен броят на животните от 100 на 200, които ще получат по-високо подпомагане, като процентът да бъде увеличен от 10 на 25 %. По схемите за животни в планински райони няма да бъде направена промяна в условията.

На заседанието стана ясно, че до 31 юли 2019 г. (сряда), продължава приемът на документи за кандидатстване по държавната помощ за “Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на едри и дребни преживни животни“. Приемът започна в началото на месеца, като до момента има подадени 78 заявления. Бюджетът на проекта за помощ е в размер 2 млн. лева. За 2019 г. е утвърден финансов ресурс в размер на 1 000 000 лв.

Очаква се одобрение от Европейската комисия за прием по помощта  „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове” . Бюджетът на проекта за помощ е в размер 2,5 млн. лева. Той се определя ежегодно с решение на Управителния съвет на ДФ „Земеделие“ и се разпределя до изчерпването му за съответната година по реда на кандидатстване. Максималният интензитет на помощта е до 50% от приемливите разходи за един инвестиционен проект на един бенефициент, но не повече от 90 000 лева без ДДС. Помощта е  нотифицирана и се очаква одобрение от ЕК.

Изпълнителният директор на Държавен фонд „Земеделие“ Васил Грудев съобщи, че близо 13 500 бенефициента ще получат малко над 23 млн. лв. по de minimis. „Средствата ще бъдат по сметките на всички тях утре“, каза още той.
По време на днешното заседание животновъдите бяха запознати и с актуалната обстановка в страната във връзка с Африканската чума по свинете и предприетите мерки за превенция на болестта. По думите им, държавата е предприела адекватни мерки за справянето със заболяването.

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

Предложения за промени в нивото на модулация по схемите за обвързаната подкрепа за Кампания 2020 4 KB (ppt) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА


  субсидии по Де Минимис
  29.07.2019 г.
  3531
  На фона на Консултативен съвет по животновъдство, ДФЗ пусна 23 млн. по De minimis (ВИДЕО)
  На фона на провелият се днес в МЗХГ - Консултативен съвет по животновъдство , ДФЗ отпусна 23 млн.лв. субсидии по мярка De minimis. За първи път, срещата с животновъдите се излъчи на живо през...
  Виж повече