Търсене

МЗХГ изготви проект на Наредба за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита

22.10.2020 г.
759
МЗХГ изготви проект на Наредба за условията и реда за употреба на продукти за растителна защита.  С проекта на наредба се цели определяне на условията и реда за употреба на продукти за растителна защита (ПРЗ) с оборудване за прилагане на ПРЗ и специализирана наземна (конвенционална или механизирана) техника; водене на записи от земеделските стопани в „Дневник за проведените растителнозащитни мероприятия и торене“ на хартиен и/или електронен носител; употреба на ПРЗ с авиационна техника; употреба на ПРЗ при извършване на фумигация и третиране на семена за посев. ПРЗ се употребяват, когато имат разрешение за пускане на пазара и употреба, издадено от изпълнителния директор на Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ). Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. С наредбата се определят условията и реда за употреба на...

Прочетете цялата новина в АгроКлуб - Агро новини, видео и коментари

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете