Меню

Местни инициативни групи в тутракански села дадоха пример за успешни проекти по ПРСР (ВИДЕО+СНИМКИ)

24.07.2020 г.
2394
Регионът, където ви отвеждаме в нашия втори епизод от поредицата “МИГ- Създаваме бъдещето в селските райони” е Тутракан - Сливо поле. Тук са съсредоточени голяма част от овощарите, произвеждащи превъзходните силистренски кайсии, а и не само. Отличните условия за развитие на овощарството и зеленчукопроизводството е основният поминък на населението на територията на тези двете общини.В тази връзка доц. Валентина Маринова, изп. директор на Местна инициативна група - МИГ Тутракан - Сливо Поле сподели:

"Стратегията, която изпълняваме е на територията на двете общини, където преобладават уязвимите сектори зеленчукопроизводство и овощарство. Хубаво е да кажем, че във времето на изпълнението на стратегията ние можем да работим не само с хора, които имат изградени градини, а и на младите хора, които биха желали да създадат свой нов поминък и да останат тук в региона, защото това е бъдещето. Ние подпомагаме и животновъдните обекти, защото на територията има различни въдства, в които могат да се подобрят определени видове породи типични за региона, с което целим да запазим автентичността на територията. Ресурсът , който е обявен в стратегията 56 % от него от 5 млн. и 200 хил.лв. ще бъде в сектор земеделие.

Ние сме една от първите стратегии, която се възползва от още две оперативни програми, освен Програмата за развитие на селските райони. Така се получава една по-добра компилация от ресурси, от която могат да се възползват гражданите на двете общини. Конкурентоспособност е програмата, която дава възможност на другите сектори от неземеделските дейности за финансиране. Вече имаме подписани проекти и много желаещи за надграждане на съществуващи производства."


Първата ни спирка е в предприятието за производство на изолационни материали в село Оряхово, община Сливо поле. Там ни посреща Албена Пенчева, управител на фирмата, която ни разказва за своето участие в МИГ Тутракан-Сливо поле:

Албена Пенчева, управител на фирма село Оряхово, община Сливо поле

Кандидатствахме по програмата за развитие и конкурентноспособност с цел закупуване на нови машини за подобряване развитието на производството и отваряне на нови работни места на територията на общината. Предпочетохме МИГ - местната интициативна група, тъй като условията сроковете са по-кратки за изпълнение, а финансирането процентно е по-високо спрямо другите проекти по националните програми. Имаме по-голям шанс да спечелим, да направим нещо през местната инициативна група, тъй като комуникацията с представителите върви много по-лесно и смятаме, че това е решението ни в бъдеще за развитие.


Димитричка Търпанова е производител на плодове на територията на Старо село и Тутракан. Тя отглежда едни от най-вкусните кайсии, череши, праскови и сини сливи, тъй като агроклиматичните условия за това производство тук са отлични и не случайно 30% от трайните насаждения на област Силистра се намират именно на територията на община Тутракан. Димитричка Търпанова споделя с нас, какво е значението на МИГ Тутракан-Сливо поле за местните земеделски производители:

Хубавото на нашия район е че се създадоха много трайна насаждения, което осигурява поминък на голяма част от населението. Това се дължи на факта, че кайсията е труден за отглеждане плод и не навсякъде това може да се случи. Така нашия район се обособи като един от най-добрите за производство на кайсии.

Проблемът с отгглеждането на трайна насъждения е че голяма част от производителите са много малки. Те нямат достъп до Програмата за развитие на селските райони, трудно се кооперират и наличието на защитен проект по МИГ Тутракан - Сливо поле дава възможност на много от колегите макар и с малки суми да участват и да направят инвестиции за отглеждане на трайните насаждения. Хубав ни е края. Добре е да могат да се възползват повече земеделски производители и да се разширява производството в нашия район, защото тук индустрия нямаме и основният поминък е земеделието и когато то е интензивно дава възможност за по-добри доходи и за по-добро развитие на района.


Атанас Атанасов е собственик на птицеферма в село Шуменци, общ. Тутракан, с капацитет 190 000 птици. Той кандидатства пред МИГ Тутракан -Сливо поле с идеята да оптимизира своето производството и да се доближи максимално до стандартите на породата, която отглежда в своята ферма. Ето какво ни разказа той, при нашето посещение във фермата:

Работим съвместно с местната инициативна група Тутракан - Сливо поле, където искаме да реализираме два проекта по мярка 4.1-4.2 по Програмата за развитие на селските райони. Целта ни е да подобрим качеството и да сведем до минимум разходите и да намалим загубите. комуникацията с групата е лесна. Добре работим за момента. Нашата идея е да поставим допълнителни силози на халетата, поилки, смесители, кантари, които да улеснят изцяло процеса на работа.
Целта ни също така е да подобрим качеството на месото, да достигнем по-добра конверсия, да нямаме излишък на фуражи, т.е фуражи, които да не се усвояват, както и да се следи постоянно консумацията на вода, грамажите на животните, количеството на храна в бункерите. От тази гледна точка ни е нужна и помощ от Местната инициативна група.


Валя е управител на семейна фирма създадена през 1991 г.. , която успешно изпълнява своя трети проект, свързан с европейските фондове за развитие. Тя споделя, че тясната работа с екипа на МИГ Тутракан-Сливо поле облекчава кандидатстването и реализирането на проектите реализирани, чрез Местната инициативна група, в сравнение с тези по националните програми.

Валя Петрова, управител на фирма за производство на полиетиленови опаковки:

Това, което се случи с МИГ- a е огромен късмет бих казала, защото даде възможност на фирми като нашата да могат да се възползват от европейското финансиране. Екипът на МИГ-а оказва всякаква подкрепа. Непрекъснато сме в контакт с тях, което много облекчава в сравнение с големите програми изпълнението на дейностите по проекта. Финансирането, което получаваме е много по-голямо отколкото в националните програми и ни дава възможност да си обновим производството, да се качим на едно по-високо ниво, да започнем да произвеждаме нови продукти, както е при нас в случая, да обновим старата техника, която е на повече от 20 години и да увеличим производителността, което ще ни даде възможност да увеличим и заплатите на нашия персонал.


С реализирането на своя проект фирмата на Валя ще отговори на все по-нарастващите екологични изисквания като внедри в производството си технология за производство на разградими полиетиленови опаковки.

Димитър Стефанов,председател УС, МИГ Тутракан-Сливо поле

Всеки би си задал въпроса: Дали Местните инициативни групи са необходимост за общините и категорично мога да кажа - Да. всяка една община в Република България би било добре да има такава регистрирана местна инициативна група и казвам защо?
МИГ работят за развитие на дребния и среден бизнес, за неговото развитие и модернизация на тяхното производство. Това след себе си води до разкриване на нови работни места - тоест ние увеличаваме заетостта на нашите съграждани и не на последно място подобряваме средата за живеене в тези общини, които имат Местните инициативни групи. Като председател на МИГ аз съм убеден, че в следващия програмен период трябва да се увеличи ресурса на Местните инициативни групи, за да може, да се възползват колкото се може повече хора от малкия и среден бизнес и публичния сектор, разбира се.


  МИГ Аксаково -  Девня
  20.07.2020 г.
  1688
  МИГ Аксаково -  Девня e пример за успешно сътрудничество между общини, бизнес и НПО (ВИДЕО)
  МИГ  “Аксаково -  Девня” - пример за успешно сътрудничество между общини, бизнес и неправителствен сектор. С този първи епизод стартираме нашата рубрика посветена на Местните инициативни групи. С нея...
  Виж повече
Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете