Търсене

Месодайното говедовъдство в България тепърва трябва да извърви дълъг път (ВИДЕО)

27.02.2020 г.
11006
През последните 5 години в България има ясно изразена тенденция към увеличение на броя на месодайните говеда, а месодайното говедовъдство е ниша, която има своя потенциал за развитие. По данни на Агростатистиката през 2018 г. броят на месодайните крави е с 10,5% повече на годишна база, а прогнозите за 2019 г. са, че тези животни ще достигнат 112 000. Все по-често в страната се внасят и специализираните породи месодайни говеда като Абердин Ангус, Херефорд, Лимузин и др.

За актуалното състояние на месодайното говедовъдство Село разговаря с Андрей Чалъков, председател на фондация Стекспо. Развитието на екстензивното месно животновъдство в България ще бъде основно в сферата на говедовъдството, тъй като глобалните пазари търсят повече телешко месо. Евтиното производство и ниските цени могат да се постигнат само по екстензивни начини, а в България има 1,3 млн. ха пасища - ресурс, който все още не е усвоен и само ефективни животни за пасищни условия биха направили държавата добър износител на месо, смята Чалъков.

До колко субсидиите са полезни за сектора?

От една страна финансовият ресурс, който се изхарчи под формата на субсидии, е полезен за пасищното животновъдство, защото спомогна за почистването на много пасища и предпазването им от залесяване. Оттук нататък политиката трябва да е в посока да не се субсидират пасища без собствениците им да притежават животни.
От друга страна, заради субсидирането, се получи изкривяване на понятието месодайна крава и колегите от Браншовата камара за месодайно животновъдство настояват пред Министерството на земеделието за ясна дефиниция какво е месодайна крава, посочи Чалъков.

“По университетско определение е ясно коя крава е месодайна. Проблемът идва от фермите и животните, които не успяха да изпълнят изискванията за качествено мляко (по обвързаната подкрепа) и много млечни крави влязоха в направление Месо. Тези фермери продължават да произвеждат мляко, същевременно участват в подпомагането и за месодайни животни. Трябва ясно да се дефинират в кое направление ще работят. Ако имат основа като млечни крави, трябва да започнат да прилагат месна генетика. Ако искат да са направление мляко, трябва да излязат “на светло”, коментира Чалъков.

Факт е, че много фермери разчитат на субсидиите, но в един момент те намаляват, а и няма как да са достатъчни, за да покриват разходите по производството, каза още той.

Диференциация в месодайното говедовъдство

Пазарите са гладни за суровина, проблемът е, че България няма възможност към момента да откликне на търсенето. Липса на калибровка, липса на качествени животни, липса на количества и на отделни нива на преработка са част от причините.

Ето защо трябва да има диференциация в сектора, посочва Андрей Чалъков: “Хората, които се занимават с месодайно животновъдство, трябва да се определят  или като търговци, или угоители, или фермери, които отглеждат крави с бозаещи телета. Не е невъзможно да се комбинират няколко нива, но е трудно да се постигне ефективно производство. Трудно е един човек да бъде и много добър животновъд, и много добър угоител, и много добър търговец и много добър преработвател.”


Актуални цени на телешкото

Пазарът в България е доста сложен в момента. При положение, че в страната официално през 2018 г. са заклани около 26 хил. говеда в кланиците и 86 хил. животни във фермите, няма как да се говори за реална пазарна информация. В момента няма диференциация и по отношение на цените (цени на телета от месодаен ли немесодаен тип, възраст, килограми - най-общо цена на телета за доотглеждане и цена на телета за клане). Няма система за пазарна информация, коментира Андрей Чалъков и даде пример със САЩ, където кланиците са задължени да рапортуват актуалните цени. В България има идея Камарата за месодайно животновъдство да започне да води подобен бюлетин.

Какви са актуалните цени в момента? Андрей Чалъков сподели: “Говори се, че в района на Крумовград се изкупуват леки телета (на 8-9 месеца) на цени 3,20 - 3.30 лв./кг. При животни, които са кръстоски с месодайни породи - цената е около 4 лв./кг. Има търсене за цени от 4.50 лв./кг.

И тук е добре фермерите да погледнат ретроспективно, че всяка година ситуацията с пазара се повтаря - а именно през февруари, понеже няма много телета, търговците са склонни да плащат по-високи цени”, подчерта Андрей Чалъков. 

Месодайни породи крави

През последните години в България се внасят все повече месодайни породи крави от други държави. Кои от тях са най-приспособими за българските условия? Опитът до момента показва, че Абърдийн Ангус е породата, която е най-подходяща за българските условия. В генерален план Абърдийн Ангус е лесна за менажиране порода с много добър пазарен дял. Животното може да вирее навсякъде в страната. В райони, където има по-сериозна фуражна обезпеченост, могат да се отглеждат и по-тежки породи. Като цяло, изборът трябва да се прави спрямо спецификата на конкретните региони, посочи Андрей Чалъков.


София Белчева, © 2020 Агро Клуб - Selo.bg

 • Младен Радев
  12.11.2019 г.
  80506
  Младен Радев: Най-търсеното телешко месо в България е това без фактура! (ВИДЕО)
  "В България цялото ни животновъдство, а и другите сектори страдат от субсидиите. Заради тях ние нямаме ефективност. На нас някой ни дава пари за нещо - две неопределени думи в едно изречение! - и резултатът...
  Виж повече
 • Симентал
  04.11.2019 г.
  109996
  Месодайно говедовъдство в България - субсидии, развъдна дейност, рентабилност, пазари
  Месодайното говедовъдство прави все по-смели крачки за развитието си в България през последните години. Страната ни има голям пасищен ресурс, вече има изчистени породи говеда - родени и израснали в България,...
  Виж повече
 • СТЕКСПО
  02.11.2019 г.
  113688
  Как се прави успешно говедовъдство чрез баланс между почви, треви и генетика
  Отглеждането на месодайни говеда с високи генетични показатели и в същото време по природосъобразен начин не е мисия невъзможна. Опита си в успешното развитие на месодайни говеда, сподели по време на...
  Виж повече
 • Блек Абърдийн Ангус
  03.09.2019 г.
  13160
  Стоян Чуканов: Има добър пазар за качественото българско говеждо месо
  Месодайното говедовъдство е ниша, която има голям потенциал за развитие, а през последните 5 години има и ясно изразена тенденция към увеличаване на месодайните породи животни. Все повече са и...
  Виж повече