Меню

Месеци публично обсъждане на мярка 4.1 се оказаха недостатъчни за някои аграрни НПО

На 22-и Март Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) публикува за обществено обсъждане на проект на Насоки за кандидатстване по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ на Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Срокът на общественото обсъждане е до 29 март 2021 г. включително.

Приоритетите, размера на финансирането, точкуването и други важни данни и по мярка 4.1, чиито прием поради високия интерес и важност за земеделските производители е насрочен за старт в края на месец Април, бяха изнесени многократно в публичното пространство под формата на новини, изявления на министър Десислава Танева, както и след обсъжданията в Тематичната работна група.

Липсата на капацитет и сериозна ангажираност у някои от по-малките аграрни НПО доведе до тяхното протестиране, че срокът за обществено обсъждане бил много кратък. Става въпрос в крайна сметка за една единствена организация на зеленчукопроизводители. Всъщност обаче - обсъждането тече вече няколко месеца и всички важни точки по мярката са пределно ясни за сериозно ангажираните аграрни НПО и участващите земеделски органиозации в ТРГ към МЗХГ.

Твърдението, че по време на ежедневните снеговалежи през последната седмица, фермерите имали неотложна селскостопанска работа на полето е напълно неоснователен като причина за невъзможност за разглеждане на публикуваните за обществено обсъждане документи. Самата процедура от 7 дни е кратка, не защото това е срока за обсъждането, а защото фактологическото обсъждане тече вече няколко месеца и всяка професионална аграрна неправителствена организация следва да е подготвена със своето становище и да може да го внесе в процедурния срок за прием на позициите в рамките на 7 работни дни.

© 2021 Село

ПЪЛЕН ТЕКСТ И ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ:

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ ПО МЯРКА 4.1 - 2021 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ОДОБРЕНИ ПРОЕКТИ 4 KB (docx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА
ПРИОРИТЕТНИ СЕКТОРИ - мярка 4.1 4 KB (xlsx) ИЗТЕГЛИ ФАЙЛА