Меню

Лобистки интереси пренасочват 1 млрд. лв. от проекти за МИГ-ове в селата, към други мерки

Националната асоциация на местните инициативни групи (НАМИГБ) организира важна работна среща в Националния пресклуб на БТА в София, с цел обсъждане на бъдещето на подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) и риска от загуба на значителни финансови средства за България. Събитието, наречено "Опасност от провал на подхода ВОМР и от загубата на близо 1 млрд. лв. за българската икономика и развитието на регионите", събра представители на 53 местни инициативни групи (МИГ), кметове на общини и членове на Асоциация Българска национална ЛИДЕР мрежа (БНЛМ).

Проблематиката и Заплахите
Председателят на НАМИГБ, г-н Калоян Стойчев, разкри на участниците сериозността на ситуацията. Според него, има реален риск подходът ВОМР да спре да съществува, което може да доведе до загуба на близо 1 млрд. лева, предназначени за развитие на българските региони. Той съобщи за покана от Министерство на земеделието към Асоциацията за участие в среща с различни министерства и управляващи органи, насрочена за периода 22-26.01.2024 г.

Основните Предизвикателства
Обсъдени бяха ключовите проблеми, пред които са изправени МИГ. Те включват липса на информация относно подготовката на приложимото законодателство, финансови и административни затруднения, както и неяснота по процеса на създаването на единен управляващ орган за МИГ в България. Представителите на МИГ настояха за запазване на възможността да изпълняват многофондови стратегии за развитие, като подчертаха своя капацитет, опит и доверие сред местната общност.

Позицията на Държавен фонд „Земеделие“
Ралица Мотовска, началник отдел „Договориране по ПМРСР“ към ДФЗ, обясни, че в момента вниманието на фонда е насочено към договарянето по Националния план за възстановяване и устойчивост (НПВУ). Тя увери, че ДФЗ е готов да продължи работата си с МИГ, въпреки потенциалните забавяния на процеса.

Работната среща на Националната асоциация на местните инициативни групи (НАМИГБ) поднесе сериозни предупреждения относно бъдещето на подхода ВОМР в България. Отсъствието на представители от ключови управляващи органи и липсата на конкретика относно законодателните и финансови рамки оставиха участниците в състояние на несигурност и загриженост.

Предвид огромния риск за загуба на близо 1 млрд. лева, предназначени за развитие на селата регионите, ситуацията представя сериозен риск за устойчивото развитие на местните общности. Тази среща подчерта не само важността на подхода ВОМР, но и значителните пропуски в комуникацията и сътрудничеството между държавните органи и МИГ, което поставя под въпрос бъдещето на този критичен за страната процес.

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете