Търсене

Латвия отпуска държавна помощ за горските стопанства, засегнати от covid-19

03.08.2020 г.
8912
Европейската комисия одобри латвийска схема в размер на 114,000 евро за подпомагане на кооперативи, работещи в горското стопанство и засегнати от огнището на коронавирус. Схемата ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства и ще бъде отворена за кооперации, предоставящи горски услуги. Мярката има за цел да осигури достатъчен финансов ресурс за горскостопанските кооперации, претърпели през май и юни 2020 г. спад в оборота от поне 20% в сравнение със същия период на 2019 г. Целта на схемата е да помогне на тези предприятия да продължат дейността си по време и след избухването на епидемията. Схемата ще се прилага до 31 декември 2020 г., съобщават от Еврокомисията.

Както Село писа, през май ЕК одобри друга схема за държавна помощ в агросектора на Латвия - чрез заеми с нулев лихвен процент от Службата за подкрепа на селските райони да подпомогнат с 1,5 милиона евро компании, работещи в сектора на първичната селскостопанска продукция, засегнати от епидемията.


© 2020 Агро Клуб - Selo.bg


 

 • планинско животновъдство
  13.05.2020 г.
  8283
  Безлихвени кредити до 100 000 евро за стопанство в Латвия заради COVID-19
  Латвия е получила одобрение от Европейската комисия да приложи схема в размер на 1,5 милиона евро за подпомагане на компании, работещи в сектора на първичната селскостопанска продукция, засегнати от...
  Виж повече