Меню

Къщата, кладенецът, дървото на село - носят в себе си запас от човешки дух

11.03.2022 г.
2063
Къщата, кладенецът, дървото на село...винаги са означавали много повече от чисто материалната им опаковка. Не малко от нас носят спомена, че тези уж привидни чисто материални предмети, всъщност носят в себе си една информационна банка...един запас от човешки дух и емоции, към която всеки нов посетител прибавя своят запас от преживявания и персонален дух.

Днес от Америка и Западна(ла) Европа например, прииждат кухи, безизразни, измамни предмети, предмети - имитация на живота! Една бързо сглобяема къща, или една лъскава и изкуствено узряла ябълка, един голям но безвкусен плод...всички те нямат нищо общо с къщата, плодовете и предметите, в които нашите предци са влагали надеждата и своя размисъл. Одухотворените и облъхнати от преживяванията ни предмети са вече на изчезване и те нямат заместител. Ние сме навярно последните, които все още могат да познават и различат такива предмети, от общата изфабрикувана материално-технократска уеднаквеност.

Върху нас лежи персоналната отговорност да съхраним не само спомена за това духовно усещане и преплитане с материалното обкръжение и предмети, но да проявим своята съпричастност към превъплъщенията на зримото в незримото. Защото всички светове във Вселената се устремяват към незримото, сякаш за тях то е най-осезаема, най-дълбока реалност. 

Ние трябва да си спомним, че сме преобразителите на самата Земя и реалност, и да подхождаме най-отговорно за това. Целият ни живот, полетите и паденията на любовта ни, всички неща ни подготвят за задачата да преобразим зримото в незрими, духовни трептения, които са най-съкровеният, дълбок и чист извор във Вселената, даващ живот на всичко.

© 2022 Село.БГ