Търсене

Коронавируса показа спуканата продоволствена сигурност на България

Разпространението на пандемията от коронавирус и неадекватното поведение, както на политици, така и на общество поставя под риск цяла България. Умуването в продължение на дни, дали да има строги мерки, а последно - дали да се обяви извънредно положение в страната, стимулира разпространението на вируса.

Числата, които в момента се показват по медиите са абсолютно нереални, защото е налице 14-23 дневен карантинен период, което означава, че само след няколко дни заболелите ще са десетки хиляди, а освен това ще са заразили други десетки хиляди.

В условията на извънредно положение става ясно, че България няма осигурена продоволствена сигурност и обезпеченост за населението чрез собствено производство на храни, както и система за доставки на храни и вода по време на карантина.

За разлика от европейските държави, които произвеждат и имат обезпеченост с хранителна продукция, България от години е вносител на такава и сега се вижда тежката зависимост от това. В този смисъл коронавирусът се явява особен учител, който раздвижва заблатени пластове, както в съзнанието на хората, така и в инерционната политика.

Който се бори срещу АЧС и не приема промяна в модела на хранене и осъзнаване, получава - коронавирус. И това е само началото. Казахме го преди 12 месеца!