Търсене

Копа Коджека: Преходът към новата ОСП да е не по-дълъг от две години!

05.05.2020 г.
8292
Копа Коджека подкрепя преходен период към новата Обща селскостопанска политика (ОСП) не по-дълъг от две години. Това казва генералният секретар на организацията Пека Песонен. Копа Коджека приветства балансирания подход на членовете на Комисията по земеделие на Европейския парламент за преходния период преди бъдещата ОСП. В изявление на най-влиятелната фермерска организация в ЕС се подчертава необходимостта от гарантиране на гладкото развитие на правилата на селскостопанската политика и на високата степен на сигурност за земеделските стопани.

Копа Коджека счита, че окончателният текст на преходните правила трябва да бъде приет бързо, като се има предвид, че „става все по-ясно, че предложението за реформа на ОСП няма да бъде прието до октомври“. Генералният секретар Пека Песонен заявява, че е от съществено значение да се спазва принципа „настоящи правила, нови средства“. „Трябва да гарантираме плавна промяна на новия модел на изпълнение“, казва той и добавя, че трябва да има достатъчно време държавите членки да разработят своите стратегически планове, както и те да бъдат своевременно одобрени от Комисията. 

Както Село писа, на 28 април 2020 г. Комисията по земеделие на Европейския парламент прие своята позиция относно преходните правила за ОСП. Компромисното изменение предвижда, че ако Многогодишната финансова рамка на ЕС за 2021-2027 г. и Регламента за стратегически планове за ОСП (след 2020 г.) не бъдат публикувани в Официален вестник на ЕС преди 30 октомври 2020 г., преходният период ще трябва да бъде удължен с още една година, до 31 декември 2022 г. Друго изменение позволява използването на средства от следващия финансов период за финансиране на неизпълнени задължения, когато средствата за настоящия период са изчерпани. 

Някои изменения променят първоначалното предложение на Комисията, което ограничава продължителността на програмите за биологично земеделие, хуманно отношение към животните и екологичните изисквания до 3 години. Компромисът предвижда, че за тези три типа програми държавите членки могат да определят „по-дълъг период“ (до 5 години) за нови ангажименти. Други изменения позволяват да се удължи периода на оперативните програми в сектора на плодовете и зеленчуците и в лозаро-винарския сектор (права на засаждане) през преходния период. Измененията имат за цел да разширят през преходния период възможността за изплащане на национална помощ (която изтича в края на 2020 г.) в полза на определени сектори.

Други важни изменения позволяват по-нататъшното „вътрешно сближаване“ на подпомагането, свързано с правата на плащане; финансиране на селскостопанския резерв за кризи; улеснен достъп до компенсация за рязък спад на доходите от загуби, причинени от неблагоприятни климатични събития, болести по животните или растенията, или инвазии на вредители. Докладчикът г-жа Катайнен има за ключов приоритет запазването на досието „на път и навреме“, тъй като земеделските стопани се нуждаят от предвидимост, стабилност и финансова приемственост, както и от ясен хоризонт за предстоящите две години. Текстът ще бъде представен на пленарното заседание през май (13-14). 

Хърватското председателство на Съвета има желание да започнат триалози веднага след одобрението в пленарното заседание ( което е възможно да бъде на 15 май, но трябва да се потвърди). Хърватското председателство се надява, че междуинституционалното споразумение може да бъде сключено преди края на юни./източник: МЗХГ

снимка: Copa-Cogeca

© 2020 Село - Selo.BG
 

 • овце
  29.04.2020 г.
  9902
  Националната преходна помощ се запазва за преходния период на ОСП
  По инициатива на България, Комисията по земеделие в Европейския парламент одобри запазването на Националната преходна помощ, съобщи министър Десислава Танева. В края на миналата година, по време на заседание...
  Виж повече
 • ОСП
  29.04.2020 г.
  8588
  Двугодишен преход към новата ОСП е все по-реален
  Двугодишен преход към новата Обща селскостопанска политика изглежда все по-възможен сценарий, след като Комисията по земеделие в Европейския парламент гласува реформираната ОСП да започне от 2023 г....
  Виж повече