Търсене

Консултативен съвет по маслодайната роза се проведе в МЗХГ. Каква е ситуацията?

28.04.2020 г.
1837
Консултативен съвет по маслодайната роза се проведе в МЗХГ. Каква е ситуацията? Обобщени данни публикува прес-екипът на министър Десислава Танева след срещата с розопроизводителите:

Общо 1917 заявления за регистрация на розопроизводители, розопреработватели и производители на продукти от цвят на маслодайна роза са подадени до момента.

Заявените розови насаждения са 21 029 дка, което представлява около половината от площите, засадени с маслодайна роза в страната. Това стана ясно по време на Консултативен съвет по маслодайна роза, който бе проведен днес чрез видеоконферентна връзка.

❗️ До края на месец май всички реални производители и преработватели на розов цвят трябва да подадат заявление за регистрация и декларация за сключени договори.

✅ По време на срещата приех предложението на Професионална асоциация на розопроизводителите в България - при договорирането производителите да посочват входящ номер на подадено заявление за регистрация. Тази възможност ще бъде валидна за производителите на розов цвят, които все още нямат издадена заповед за регистрация.

✅ В началото на кампанията по розобера ще започне и идентификацията на насажденията от маслодайна роза. Това ще се извърши във фенофаза „цъфтеж“ от назначени комисии, включващи представители на Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол, Института по розата и етерично маслените култури и представители от съответната областна дирекция по Земеделие. Индентификацията ще даде информация за вида на насажденията – колко от площите са засадени с Rosa damascena и Rosa alba.

Обсъдено бе и придвижването на работниците през КПП, които ще бъдат ангажирани в розобера. Съгласно заповед на министъра на здравеопазването от 10.04.2020, водачите на транспортни средства, превозващи земеделски работници до обработваемите селскостопански площи представят служебна бележка от работодателя на сезонните работници, в която е посочен маршрут и списък на пътниците. Заповедта гласи още, че работодателят е длъжен да осигури лични предпазни средства – защитни маски за лице и ръкавици, а превозвачът е длъжен да дезинфекцира транспортното средство преди отпътуването.

☑️ Очакваме решение от Европейската комисия, което да позволи програмиране на хоризонтална мярка COVID-19 с недоговорените средства от Програмата за развитие на селските райони. При условие, че мярката бъде приета, нейното прилагане ще бъде в края на реколтната година, когато има данни за отражението на кризата върху пазарите на съответната селскостопанска продукция. В хода на програмирането й тя ще бъде консултирана с бранша. Относно работната ръка, към момента регистрираните безработни могат да бъдат наети за прибиране на реколтата като получават едновременно, както своите обезщетения за безработица, така и възнаграждения за труда си в селското стопанство. Призовавам земеделските производители да заявят необходимостта си от работна ръка в бюрата по труда. Държавата не може да се меси в процеса по изкупуване на розов цвят и затова призовах при договориране на цените, производителите и преработвателите да направят взаимен компромис.

❗️ Срокът за отчитане и представяне на документи по схемата „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Националната програма за контрол на вредителите по трайните насаждения през зимния период” беше удължен до 15 май. Към момента има подадени 340 заявления от производители на маслодайна роза за площи от 1983 ха, като изплащането на помощта е до 30 юни. ДФЗ ще обработи в максимално кратки срокове заявленията, за да може бенефициентите да получат възможно в най-кратки срокове плащанията си.

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете