Търсене

Комитетът по наблюдение на ПРСР одобри промени по мярка 11 Биоземеделие 

15.01.2020 г.
2871
Комитетът за наблюдение на Програмата за развитие на селските райони - ПРСР 2014-2020 обсъди и прие предложението на Управляващия орган (УО) на Програмата за промяна в текста на мярка 11 „Биологично земеделие“ в рамките на 6-тото изменение на програмата, което е свързано с нивата на подпомагане. УО разясни, че след консултация със службите на ЕК през м. юли 2019 г. е взето решение да бъдат преразгледани нивата на подпомагане по мярката, във връзка с което УО е възложил на външен изпълнител да направи анализ на нивата на подпомагане. Резултатите от анализа сочат, че те са завишени за няколко култури от групата на ароматните и медицински растения. В тази връзка, УО предложи да бъдат изключени от подпомагане културите  бял трън, кориандър и резене. Членовете на Комитета не подкрепиха изключването на 3-те култури, зачитайки...

Прочетете цялата новина в АгроКлуб - Агро новини, видео и коментари

Коментари 0

За да коментирате, е нужно да влезете