Търсене

Колко зърнопроизводители в България торят с течен тор? Какви са ползите (ВИДЕО)

13.09.2020 г.
9502 1
Има ли зърнопроизводители в България, които да са готови да приложат широко популярната в редица страни на запад - технология за вкарване на течен оборски тор в почвата?

Това зависи основно от наличието на собствени животновъдни ферми към зърнопроизводствените стопанства или наличие на ферми - партньори, които да дават торта, обикновено срещу бартер за зърно или силаж. Това е практиката в цяла западна Европа.

Един от лидерите в производството на специализирани самоходни машини за инжектиране на течен оборски тор в почвата - това е холандската компания Vervaet.

Освен прецизно и напълно компютърно регулируемо торовнасяне в засети площи, дори в царевица в напреднала фаза, машините извършват едновременно инжектиране на тор с интензивна почвообработка. Това води до значително повишаване на почвеното плодородие и премахва голяма част от разходите за подхранване на културите.

Кога и доколко тази технология ще се въведе в България, зависи от процеса на диверсификация на стопанствата, съчетаването на отглеждане на зърно с животни, както и повишаване на агротехническата компетенция на земеделските производители.

ВИЖТЕ ВИДЕОТО:

 • животновъдна ферма
  20.07.2020 г.
  8969
  Добри практики в сектор животновъдство за по-ниски емисии на амоняк и нитрати
  Общественото обсъждане на добри земеделски практики, въз основа на които ще се разработят новите еко-схеми по директните плащания, както и мерки по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в новата...
  Виж повече
 • амониев азот
  09.05.2020 г.
  16136
  Проблемите с пшеницата са главно заради агротехнически грешки
  Проблемите с пшеницата в Добруджа са главно заради агротехнически грешки, които са усилили ефекта от сушата и малкото валежи. Репортер на Село, вчера направи обход в целият район от Велико Търново до Варна,...
  Виж повече