Търсене

Кипър отпуска 500 000 евро за подкрепа на свиневъдния сектор

26.08.2020 г.
8227
Европейската комисия съобщи, че е одобрила схема на стойност 500 000 евро за подпомагане на свиневъдния сектор в Кипър в контекста на епидемията от коронавирус. Схемата е одобрена във временната рамка за държавните помощи. Обществената подкрепа, която ще бъде под формата на директни безвъзмездни средства, ще бъде отворена за всяко физическо или юридическо лице, което притежава или управлява стопанство, в което се отглеждат свине за разплод. Комисията установи, че кипърската схема е в съответствие с условията на Временната рамка, като помощта не надвишава 100 000 EUR на бенефициент и ще продължи до 31 декември 2020 г. 

 © 2020 Село - Selo.BG

 • месодайно говедовъдство
  25.08.2020 г.
  8361
  50 милиона евро държавна помощ за месодайното говедовъдство в Ирландия
  Европейската комисия одобри ирландска схема на стойност 50 милиона евро в подкрепа на сектора на месодайното говедовъдство , засегнат от епидемията от коронавирус. Временната държавна помощ ще бъде под...
  Виж повече