Меню

Как правилно да храним овцете и агнетата в началото на пролетта?

05.04.2021 г.
1492
След приключване на агнилната кампания и отбиване на агнетата, основната цел за всеки фермер трябва да бъде достигне пика на лактация, при различните породи овце от млечно направление и осигуряване на добър растеж и развитие на агнетата, при минимални разходи за фураж. Всичко това може да бъде постигнато с балансирано хранене и целесъобразно отглеждане на животните. Какво трябва да се знае с настъпването на пролетта:

Хранене на лактиращите овце – в много от стопанствата, агнилната кампания вече е приключила, с изключение на фермите, където не е имало синхронизация на еструса при животните. През този период овцете задължително трябва да се хранят балансирано, а при самото отглеждане да се спазва хранителния фронт. Една от основите грешки, която се допуска е, че в началото на пролетта изкарвайки животните на паша се прекратява подхранването им с протеинови фуражи и се залага на зърнените. През периода на паша се извършва неконтролирано използване на естествените пасища, което от една страна води до увеличение на дела на житните треви и разнотревието, а от друга страна се намалява делът на бобовите култури в дажбата, което води до недостиг на протеин.

Това налага подхранването на животните с протеинови фуражи.

Включването на протеинови концентрати ProteMix® в дажбата на лактиращите овце, не само ще гарантира достигане пика на лактацията, но и неговото задържане за определен период от време. Използването на ProteMix® в комбинация с минерални фуражи за близане Panto® Mineral L92L е гаранция за задоволяване на животните с минерали и вещества, които в много от случите са в недостиг в пасищната трева.

Недостатъчният хранителен фронт е една от основните причини за липсата на изравненост при животните, както по килограми, така и по оценка на телесното състояние (ОТС). Вследствие на това част от животните затлъстяват, което оказва негативно влияние, не само върху млечността, но и върху последващото им заплождане. Всичко това налага да се прилага целесъобразно и балансирано хранене на животните.

Хранене на агнетата – достигнали 18 kg живо тегло агнетата за разплод и угояване не трябва да се лишават от протеинови фуражи и да се смята, че същите ще имат задоволителен средно дневен прираст, само и единствено ако в дажбата участват зърнени (царевица, ечемик или овес) и груби фуражи. След достигане на 18 kg живо тегло, агнетата се нуждаят от повече енергия и по-малко протеин.

При изхранване с цяло зърно в комбинация с ProteMix® протеинов концентрат за агнета, съотношението между двата фуража трябва да е 2:1. Спазвайки посоченото съотношение, се гарантира висок средно дневен прираст, правилно развитие на бъдещите разплодни животни и добри вкусови качества на месото.

Продуктите ProteMix® предлагани от фирма HL-TopMix вече са се наложили на пазара като основен протеинов източник при изхранването на преживни животни. Използването на протеинови концентрати ProteMix® в комбинация с минерални фуражи ТоpMix® Mineral за преживни животни е гаранция за висока продуктивност и минимизиране икономическите разходи в стопанствата.

Повече информация за продуктите и заявяване на консултация със специалист по хранене, може да получите на емайл: sales@hl-topmix.com на фирмената интернет страница www.hl-topmix.com или във Facebook.

© 2021 Агро Клуб - Selo.bg

  хранене на овце
  13.04.2021 г.
  1241
  За здрави и продуктивни овце - осигурете през пролетта нужните витамини и минерали
  Безспорен факт е, че преживните животни се нуждаят от минерали, за да постигнат по-висок прираст, по-добра плодовитост, по-висока млечност и по-добро здраве. Минералите са отговорни за изпълнението на всички...
  Виж повече